!i

Legionella beheerssysteem

Begin april 2015 paste Az Damiaan haar legionellabeheersplan aan door de implementatie van de Bifipro®-installatie. Deze installatie is een Belgische primeur voor de bestrijding van legionella in de zorgsector.

Bifipro Banner

Het systeem is opgebouwd uit koper- en zilverelementen die op basis van het waterverbruik worden gedimensioneerd. Deze toepassing is sinds geruime tijd gekend, maar is pas sinds 2014 goedgekeurd als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het legionellabesluit in België.  

Patiëntveiligheid en energiebesparing

Az Damiaan werkte samen met de firma Holland Water een project uit om het beheersplan te optimaliseren voor de komende jaren. In onze continue zoektocht naar verbetering en efficiëntie op gebied van patiëntveiligheid en energie, brachten we met dit project beide doelstellingen samen. Het project heeft tot doel de patiëntveiligheid te blijven verzekeren. Het vrijwaren van legionella en andere bacteriën in het drinkwater behoort tot één van de technische kerntaken in ons ziekenhuis. De dienst ziekenhuishygiëne kan door middel van dit project makkelijker kwaliteitscontroles uitvoeren. Daarnaast streven we naar kostenefficiënte oplossingen om de zorg van de patiënt te bewaren of te verhogen. Dit project levert ook op vlak van energiekosten een groot voordeel op.

Az Damiaan maakt in de huidige legionellabestrijding gebruik van thermische desinfectie. Hierbij wordt de installatie continu boven de 60°C gehouden om te verhinderen dat er kolonievormende eenheden (kortweg KVE) optreden. Het is vooral belangrijk dat de punten waar het water stilstaat, periodiek worden gespoeld. Dit is een arbeidsintensieve manier om het water zuiver te houden. Daarnaast is het opstoken van warm water een energetische slokop. De Bifipro®-installatie zorgt ervoor dat stilstaand water gedurende 8 tot 12 weken gevrijwaard is van KVE. Dit betekent letterlijk dat wekelijkse spoeling overbodig wordt en vervangen kan worden door 2 maandelijkse spoeling. Vervolgens is het niet langer nodig het water hoger op te stoken dan nodig voor comforttemperatuur van het sanitair warm water. Hierdoor zal het sanitair warm water worden verlaagd naar 48°C. Dit betekent voor ons ziekenhuis een jaarlijks energiebesparing van ongeveer 25.000 euro.

Koper- en zilverionisatie

Het Bifipro®-systeem is gebaseerd op koper- en zilverionisatie en bestaat uit separate ionisatiekamers voor koper en zilver waarin zich per kamer steeds twee elektroden bevinden. In functie van het doorstroomdebiet wordt een nauwkeurig ingestelde stroom over de elektroden gezet en worden kleine hoeveelheden metaalionen rechtstreeks in het water gedoseerd. De gedoseerde concentraties liggen ruim onder de wettelijke normen en kunnen op geen enkele manier schade veroorzaken bij mens of milieu. Dit is reeds veelvuldig bewezen door talrijke wetenschappelijke studies. De koper- en zilverionen zorgen ervoor dat de biofilm uit de waterleidinginstallatie wordt verwijderd en dat nieuwe bacteriën zich moeilijk of niet kunnen reproduceren.

Het Bifipro®-systeem is tevens uitgebreid beproefd door een stuurgroep van experten en werd ook positief beoordeeld door de Hoge Gezondheidsraad.