!i

Erkenningen

Het ziekenhuis heeft een erkenning door de Vlaamse overheid voor een aantal ziekenhuisbedden, functies, medisch-technische diensten en zorgprogramma's.  Daarnaast zijn er ook RIZIV-erkenningen, die bepaalde ingrepen terugbetaalbaar maken en projecten gefinancierd door de federale overheid.

Erkenning van een ziekenhuisdienst

 • A-bedden (neuropsychiatrie observatie/behandeling)

 • A-plaatsen (neuropsychiatrie observatie/behandeling)

 • C-bedden (diagnose en heelkundige behandeling)

 • D-bedden (diagnose en geneeskundige behandeling)

 • G-bedden (geriatrie)

 • M-bedden (materniteit)

 • bedden Sp-locomotorisch (behandeling en revalidatie)

 • Bedden Sp-neurologisch (behandeling en revalidatie)

 • Bedden Sp-palliatief (behandeling en revalidatie)

 • bedden Sp-psychogeriatrisch (behandeling en revalidatie)

Erkenningen functie/zorgprogramma's/medisch-technische diensten

 • Erkenning functie ziekenhuisapotheek

 • Erkenning voor een gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker

 • Erkenning van een zorgprogramma oncologie

 • Erkenning van een functie van palliatieve zorg

 • Erkenning van een zorgprogramma voor kinderen

 • Erkenning van een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg

 • Associatie en erkenning van de functie mobiele urgentiegroep

 • Erkenning van een functie ziekenhuisbloedbank

 • Erkenning van een zorgprogramma cardiale pathologie A

 • Erkenning van een geïsoleerd deelprogramma cardiale pathologie B1 van het globale zorgprogramma B

 • Erkenning van een zorgprogramma cardiale pathologie E

 • Erkenning van een zorgprogramma cardiale pathologie P

 • Erkenning en associatie van een zorgprogramma cardiale pathologie B, erkenning van de
  deelprogramma’s cardiale pathologie B1-B2 van het globale zorgprogramma B

 • Erkenning van een functie chirurgisch daghospitalisatie

 • Erkenning van een dienst voor medische beeldvorming waarin een transversale axiale tomograaf is
  opgesteld

 • Erkenning van een dienst voor medische beeldvorming met magnetische resonantie tomograaf

 • Erkenning van een zorgprogramma voor de geriatrische patiënt

 • Erkenning van een functie voor intensieve zorg

 • Erkenning van een functie van lokale neonatale zorg (N*-functie)

 • Erkenning van een functie lokale donorcoördinatie