!i

Onze waarden

De missie en de opdrachtsverklaring zijn gebaseerd op een aantal waarden die binnen Az Damiaan vooropgesteld worden.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid uit zich door een maximaal engagement om de missie van de organisatie te realiseren. Het heeft verschillende dimensies. Medewerkers krijgen een verantwoordelijkheid, vervullen een functionele rol. De tweede dimensie is verantwoordelijkheid nemen, eigenaar worden. Als derde komt dan verantwoordelijkheid afleggen.

Integriteit

Integriteit vormt de basis voor alle samenwerking en gedragsverandering. het is gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid, respect en loyauteit. Het resultaat van integer handelen is dat afspraken worden nagekomen, informatie vertrouwelijk behandeld wordt en dat medewerkers door anderen als eerlijk en betrouwbaar worden aanzien.

Professionalisme

Ons model van professioneel werken bestaat uit efficiënt samenwerken in consensus en met oog voor kwaliteit en creativiteit. Het betekent ook openstaan voor vernieuwing. Iedereen streeft ernaar om zijn kennis en kunde constant te actualiseren. Aantoonbare gegevens (evidence based) en de beste bewezen methode (best practices) vormen standaarden om professioneel te kunnen werken.

Openheid

Openheid vormt de basis om tot goede beslissingen te kunnen komen. Het omvat aanspreekbaarheid, tolerantie, eerlijkheid, respect en consensus. We communiceren op een open, transparante manier met elkaar.

Wapenvrije communicatie: luisteren naar elkaar zonder onmiddellijk in de aanval of verdediging te gaan is een voorwaarde om tot goede beslissingen te komen.

Dienstbaarheid

Dienstbaarheid is het vermogen om voeling te houden met de noden en behoeften van patiënten, collega's, leveranciers en maatschappij, hieraan op een vrijwillige en zorgzame manier tegemoet te komen. We bieden dat tikkeltje meer, meer dan enkel ons werk doen.

Dit vertaalt zich ook in sociaal engagement en externe solidariteit.