!i

Samenwerkingen

Om de beste zorg te kunnen bieden, werken we samen met verschillende zorgactoren.

Az Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM en het Vlaams Ziekenhuisnetwerk K.U.Leuven.

Daarnaast werkt ons ziekenhuis samen met:

Universitaire ziekenhuizen

 • UZ Leuven: o.a. hartziekten, menselijke erfelijkheid, neonatologie, orgaantransplantatie, borstkastheelkunde, protontherapie...
 • UZ Gent: o.a. hartziekten, neonatologie, kinderen, bloedvatheelkunde,...

Algemene ziekenhuizen en categorale-/revalidatieziekenhuizen

 • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV: o.a. Hematologie, Low care dialyse, Neonatologie, Neurochirurgie, NMR, Palliatieve zorgeenheid, Project moederzorg, Radiotherapie, Brachytherapie prostaatpathologie, Algemene heelkunde, NKO, Pyschiatrie, Pediatrie, Urologie
 • Sint-Lucas – Brugge: o.a. Low care dialyse, Neonatologie, Neurochirurgie, NMR, Palliatieve zorgeenheid, Neonatologie, Kinderpsychiatrie, Project moederzorg
 • AZ West: o.a. Kennisnetwerk chronische pijn, Palliatieve zorgeenheid, Project moederzorg
 • AZ Alma: o.a. Project moederzorg
 • AZ Delta: o.a. Zorgprogramma cardiale pathologie, Neurochirurgie, Plastische chirurgie, Project moederzorg, Brachytherapie prostaatpathologie, Urologie
 • AZ Maria Middelares Gent: o.a. Zorgprogramma cardiale pathologie, Robot geassisteerde radicale prostatectomie
 • O.L.V. ziekenhuis - Aalst: o.a. Zorgprogramma cardiale pathologie
 • Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus - Beernem: Geestelijke gezondheidszorg, Sp-psychogeriatrie
 • PVT Sint-Augustinus – Sint-Michiels Brugge: o.a. Sp-psychogeriatrie
 • BZIO: o.a. Revalidatie
 • AZ Groeninge: Weefsel-en cellenbank
 • ...

Patiëntenverenigingen

De specifieke samenwerkingen met patiëntenverenigingen vindt je op de pagina samenwerking met patiëntenverenigingen.