!i

Patiëntenverenigingen

Patientenvereniging

Patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen brengen mensen met gelijkaardige problemen samen. Contacten met lotgenoten via een trefpunt kunnen zeer belangrijk zijn in het genezings- en verwerkingsproces.

Het delen van ervaringen en tips zijn zowel voor patiënten als hun naasten vaak van groot belang.

Samenwerking patiëntenverenigingen

ZE 235 - Oncologisch dagziekenhuis

ZE 230 - pneumologie/oncologie

Endocrinologie/diabetologie

Psychiatrische afdelingen (ZE 610 - ZE 620)

Overige info

Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van patiënten bij verschillende overheden. Op hun website vindt u ook een overzicht van de verschillende patiëntenverenigingen

Als u meer informatie wil over zelfhulp of ondersteuning voor uw zelfhulpgroep, dan kan u Trefpunt Zelfhulp vzw contacteren. Zij werken samen met organisaties en overheden om zelfhulp te promoten en stimuleren onderzoek rond lotgenotencontact.

Onderling.be is dan weer een online community waarbij bestuursleden en actieve trekkers van zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen elkaar helpen met het delen van tips.