!i

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk K.U.Leuven is een samenwerkings- verband van dertig Vlaamse ziekenhuizen, met als doel het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiënten- zorg, opleiding, research en management.

Deze samenwerking is gebaseerd op volgende beginselen: duurzaamheid, kwaliteit, engagement, respect voor eigenheid, vertrouwen en realisme.

De vereniging streeft volgende doelen na:

  1. De gemeenschappelijke belangen te verdedigen van haar leden ten opzichte van derden i.v.m. alle aspecten omtrent optimalisatie van zorgkwaliteit en de kwaliteit van de ziekenhuisbedrijfsvoering door middel van campagnes, publicaties en onderhandelingen met de beleidsmakers. 
  2. Een bijdrage te leveren tot de ontwikkeling van een integrale en innovatieve visie op de continue kwaliteitsbewaking en op de structurering en financiering van de gezondheidszorg. 
  3. Een bijdrage te leveren tot de realisatie van een toegankelijk en hoogkwalitatief aanbod van patiëntenzorg in Vlaanderen, volgens de principes van multidisciplinaire, transmurale samenwerking en van onderlinge taakafspraken, gebaseerd op ervaringen en kennis binnen het netwerk. 
  4. Het stimuleren van innovatie binnen de gezondheidszorg zoals die aangeboden wordt binnen het netwerk, door het optimaliseren van de doorstroming van innovatieve projecten. 
  5. Het bieden van een platform voor hoogkwalitatieve opleiding van studenten en arts­ assistenten in opleiding, voor postgraduate vorming, in verband met alle aspecten van de ziekenhuisbedrijfsvoering. 
  6. De verdere uitbouw van internationaal gewaardeerd wetenschappelijk onderzoek door een doorgedreven integratie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek en een samenwerking tussen de leden. 
  7. Samenwerking op het vlak van administratief­logistiek management stimuleren zodat op basis van ervaring en kennis best practices kunnen voorgesteld worden. 
  8. In samenwerking met andere organisaties (bv. koepelorganisaties, adviesraden van de overheid en dergelijke) standpunten voorbereiden die de gemeenschappelijke belangen i.v.m. kwaliteit van de zorg stimuleren.

De vereniging heeft als kerngedachte de ontwikkeling van een duurzaam kennisnetwerk waarbinnen de gezamenlijke optimalisatie van zorgkwaliteit en de kwaliteit van de bedrijfsvoering in alle aspecten door het delen en valoriseren van kennis binnen deze vereniging voorop staat.