!i

Solidariteit

Solidariteit is geen ijdel begrip in AZ Damiaan. In de loop der jaren werden verschillende initiatieven gesteund op vlak van lokale en internationale solidariteit.

Contano

Az Damiaan steunt de vzw Contano. Contano’ is Mandinka voor geluk. De vzw richt zich tot de mensen van Basse, in het oosten van Gambia, en helpt met materiële en financiële steun.

Het medisch team van Contano heeft als opdracht workshops te geven binnen het Basse District Hospital aan alle afdelingshoofden en verpleegkundigen. Met het geven van deze workshops streven we er naar dat het aangeleverde medisch materiaal op correcte wijze wordt gebruikt. Leren van elkaar staat centraal.  

Contano verzamelt ook kledij, schoolgerief en landbouwmateriaal en sturen studenten op stage naar Basse voor een educatief project. Zo ondersteunt Contano niet alleen de medische zorg maar helpt ze ook de sociale omstandigheden te verbeteren.

Meer info op www.contano.be

Ziekenhuis voor ziekenhuis

De bijdrage van Az Damiaan, gedurende meer dan 12 jaar aan het partnerziekenhuis in Djuma (Congo), is van onschatbare waarde geweest voor de gezondheidszone. Het referentieziekenhuis en de gezondheidscentra zullen daar steeds de beste herinneringen aan overhouden. Samen hebben we de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren aan de hand van opleidingen, het leveren van medisch materiaal en apparatuur, het bouwen van infrastructuur en de aankoop van medicatie. Bovendien heeft het ziekenhuis in Djuma voortaan elektriciteit op zonnepanelen, een gerenoveerde operatieruimte, en nog zoveel meer dankzij dit partnerschap. De gerealiseerde projecten hebben een blijvende impact op het dagelijkse leven van de  inwoners, patiënten en medisch personeel. 

De aanhoudende instabiele politieke toestand in Congo maakte het organiseren van (inleef)reizen naar ons partnerziekenhuis in Djuma de voorbije jaren te gevaarlijk. Hierdoor verloren we de binding met dit project en hebben we noodgedwongen de samenwerking met Memisa stopgezet in 2019.