!i

Visie en missie

Visie Az Damiaan

Samen met u voor de beste zorg.

Voorplein2

Missie Az Damiaan

Onze visie vertalen we in een missie met een aantal krachtlijnen. Die vormen de leidraad bij het nastreven van ons doel.

1. Samen met de patiënt de zorg organiseren en verbeteren

We organiseren onze zorg vanuit de noden van de patiënt door te luisteren naar de vragen en bezorgdheden van de patiënt en zijn vertrouwenspersoon. Waar nodig verbeteren we onze zorg. We investeren eveneens in levensbeschouwelijke begeleiding van de patiënt. Elke medewerker voelt zich individueel verantwoordelijk en we bezorgen de patiënt pro-actief relevante en begrijpbare informatie.

2. Iedereen is welkom

Ongeacht zijn sociaal economische achtergrond krijgt de patiënt toegang tot ons zorgaanbod. Onze infrastructuur is uitnodigend en aangepast aan de eigenheid van de behoeften van diverse doelgroepen en de zorgbehoefte wordt binnen een verantwoorde termijn ingevuld.

3. Alle activiteiten worden kwaliteitsvol aangeboden en uitgevoerd

Het niveau van kwaliteitsbehoefte wordt bepaald door de verwachtingen te meten en te sturen. Dit is de vertrekbasis van ons kwaliteitsbeleid. Alle activiteiten van de instelling dragen bij aan kwaliteit. Iedere medewerker en arts is doordrongen van de bekommernis om kwalitatief te werken. Kwaliteit drukt zich uit in verschillende dimensies zoals patiëntenzorg, infrastructuur, communicatie en organisatie. Het niveau van kwaliteitsbehoefte wordt bepaald door de verwachtingen te meten en te sturen. Kwaliteit leveren, start bij de kennis en de vaardigheden van alle medewerkers en artsen en de attitude waarmee ze deze inzetten. De organisatie zet zich in om een aantrekkelijke opleidingsplaats en toekomstige werkgever te blijven voor alle studenten. Kwaliteit is het resultaat van interprofessionele samenwerking. De organisatie wordt ondersteund door kwaliteitsmodellen waarbij kwaliteit gedefinieerd, gemeten en opgevolgd wordt. Best practices, evidenced based werking en externe benchmarking voeden de verbetercyclus.

4. Een loyale partner in een sterk netwerk

We bieden het volledige basispakket van tweedelijns gezondheidszorg aan. In bewust gekozen domeinen organiseren we volledige zorgprogramma´s of focused factory’s in overleg met de netwerkpartners. We zijn een dynamische partner in het continuüm voor zorgvragers in onze regio en onderhouden sterke en transparante relaties met alle betrokkenen. Daarnaast bouwen we concrete samenwerkingsverbanden uit met andere gezondheidscentra.

5. De organisatie gaat verantwoord om met de middelen die haar ter beschikking worden gesteld

Investeringen en inzet van mensen worden afgetoetst aan de behoeften van onze organisatie, bedrijfseconomische criteria, efficiëntieverbetering en beoogde kwaliteit. De organisatie zorgt voor transparantie omtrent de aanwending van de middelen.

6. Een waardengedreven en duurzame organisatie

Respect voor iedereen staat voorop en we dragen zorg voor onze omgeving en de mensen waarmee we samenwerken.