!i

Bezoekers en gehospitaliseerde patiënten

Patiënten, die minstens 3 dagen in ons ziekenhuis verblijven, mogen vanaf maandag 8 juni onder strikte voorwaarden en enkel op afspraak bezoek ontvangen. We streven ernaar om het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen voor onze patiënten, de bezoekers en onze medewerkers.   

Corona Bezoek Banner

Algemene afspraken

Vanaf maandag 8 juni is:

 • bezoek is toegelaten bij patiënten die minstens 3 dagen ononderbroken gehospitaliseerd zijn. Er mag 1 (door de patiënt vooraf aangeduide) persoon op bezoek komen per week. Het bezoek is enkel op afspraak waarbij het ziekenhuis de bezoeker zal contacteren. De bezoeker kan niet zelf bellen om op bezoek te willen komen. Bezoekers krijgen een sms om hun afspraak te bewijzen aan de inkom van het ziekenhuis en daarna meldt de bezoeker zich op het afgesproken moment aan op de zorgeenheid voor hij/zij naar de kamer gaat.
 • Op materniteit zijn enkel de partner van de moeder en de broertjes of zusjes toegelaten.
 • Op pediatrie en neonatale zorgen zijn de beide ouders (geen broertjes of zusjes) toegelaten. Op pediatrie mogen beide ouders - mits COVID-screening - afwisselend inslapen.
 • Op psychiatrie vindt het bezoek plaats in een aparte ruimte of in de tuin (enkel op afspraak).
 • Voor kritieke, palliatieve patiënten of patiënten in het einde van hun levensfase dient het bezoek in overleg met de behandelende arts te worden besproken.

Er is geen bezoek toegelaten op de COVID-afdelingen tenzij bij gemotiveerde uitzonderingen (bv. patiënten in een kritiek of palliatief stadium).

Richtlijnen tijdens bezoeken

Bezoek in geen geval patiënten als je zich in de voorbije 14 dagen niet goed voelde, verkouden was of grieperig was of in de voorbije 14 dagen in contact kwam met een COVID-19-patiënt. We meten de lichaamstemperatuur bij iedereen die het ziekenhuis betreedt. 

Volg tijdens het bezoek deze richtlijnen nauwgezet op:

 • Draag een eigen mondmasker (verplicht). Hou het masker op over de neus , mond en kin vanaf het betreden van het ziekenhuis tot het verlaten. Dus ook in de gangen, lift en tijdens het bezoek aan de patiënt zelf.
 • Draag geen handschoenen en ontsmet je handen met handalcohol vóór je de kamer binnengaat.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van de patiënten. Geef geen kus, knuffel of hand.
 • Beperk het bezoek tot maximum een uur. Een kort bezoek zal boeien, een lang bezoek vermoeien ;-)
 • Ontsmet de handen opnieuw met handalcohol wanneer je de kamer verlaat.
 • Vermijd het gebruik van de toiletten. Gebruik nooit de toiletten op de zorgeenheid of de patiëntenkamer.
 • Breng geen drank, eten, bloemen of geschenken mee.
 • De cafetaria en de shop zijn gesloten. Blijf niet langer dan noodzakelijk in het ziekenhuis.
 • In het ziekenhuis kan uitsluitend cashloos betaald worden (bv. parking). Je kan betalen met betaalkaarten, kredietkaarten of Payconiq.

Waardevolle voorwerpen

Voor jouw veiligheid raden wij je aan geen waardevolle bezittingen mee te brengen naar het ziekenhuis. Indien tijdens je verblijf in het ziekenhuis, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, bepaalde voorwerpen toch verloren gaan, kan het ziekenhuis hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. 

Spullen van patiënten brengen en ophalen (bv. kledij) 

 • Indien dit buiten het bezoekmoment valt, spreek je telefonisch met de zorgeenheid een tijdstip van afhalen/brengen af.
 • Er mag op dat tijdstip 1 familielid (zonder symptomen) tot aan de deur van de zorgeenheid komen.
 • Was 'vuile' kledij op 60 graden, afzonderlijk van andere kledij.
 • Zowel de medewerker als de familie wast grondig de handen na manipulatie van de kledij of spullen. 

Het ziekenhuis doet zelf geen was van patiënten. Geef voldoende kledij, toiletgerief, meerdere  stukken nachtkledij, pantoffels,... mee. Zo kan er een iets langere periode overbrugd worden.

Brengen en afhalen van patiënten

Enkel indien de patiënt assistentie nodig heeft, mag die vergezeld worden door één (symptoomvrije) begeleider. Dit wordt vooraf afgesproken met de zorgeenheid. Deze begeleider brengt en haalt de patiënt af aan de deur van de zorgeenheid.  

Wens je als patiënt of familie ziekenvervoer aan te vragen, dan kan je dit minstens een werkdag op voorhand aan de zorgeenheid vragen.

Nog enkele tips

 • Vergeet geen gsm, smartphone of tablet met lader om zo mogelijk contact te houden met de familie.
 • We bieden ook de mogelijkheid tot videogesprekken met gehospitaliseerde familieleden. 
 • Bezorg ons een recente lijst met de thuismedicatie van de patiënt.

Begeleiding voor raadplegingen

Begeleiding tijdens een raadpleging is enkel toegestaan bij patiënten die fysisch, emotioneel of psychisch ondersteuning nodig hebben. Maximaal 1 symptoomvrije begeleider/mantelzorger kan de patiënt begeleiden. De arts kan zo nodig een attest bezorgen.

Voor kinderen en minderjarigen mag er 1 symptoomvrije ouder meekomen (geen broertjes of zusjes).