!i

Informatie voor huisartsen en WZC

Az Damiaan deelt de expertise met huisartsen, CRA, directeurs en leidinggevenden van woonzorgcentra,...

Screeningsbeleid

Het labo Klinische Biologie van Az Damiaan voert geen testen meer uit zonder correct ingevuld Covid19-aanvraagformulier, dat volledig ingevuld naar het labo moet meegestuurd worden met de wisser. Dit formulier is vereist om aan de RIZIV-voorwaarden te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle COVID-19 aanvragen.

Laboratorium Aanvraagformulier voor Covid-19

Alle ambulante screenings (ook voor zorgprofessionals niet werkzaam in Az Damiaan) gebeuren in het coronatestcentrum. Uitzonderingen:

  • medewerkers van Az Damiaan
  • pre-operatieve en pre-hospitalisatie patiënten voor Az Damiaan (enkel op afspraak)

Ontslagrichtlijnen

Gezien de huidige precaire omstandigheden is het van primordiaal belang het ontslag uit het ziekenhuis goed voor te bereiden. De huisartsen, WZC, thuiszorgpartners,… vormen hierbij een onmisbare schakel. 

Vanuit onze visie 'Samen met u voor de beste zorg' streven we ernaar om de zorg voor de patiënt naadloos te laten aansluiten in de thuissituatie of het thuisvervangend milieu. Az Damiaan heeft hierom een ontslagprocedure uitgewerkt waarbij het ontslagbeleid voor patiënten op de gewone zorgeenheid, 'cluster COVID'-quarantaineafdeling en COVID-zorgeenheid wordt toegelicht.

Vind hier de 'Actiekaart richtlijn ontslag in tijden van COVID-19'.

Bij opname van patiënten van een WZC worden, indien de patiënt positief screent op COVID-19 in het ziekenhuis, het WZC en de CRA verwittigd.

Bij vragen of onduidelijkheden kan je steeds terecht bij de behandelende arts of de transmuraal zorgcoördinator Az Damiaan via 059 41 67 70.

Gevalsdefinitie

De gevalsdefinitie voor COVID-19 volgens Sciensano (federale wetenschappelijke instelling en het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, de diergezondheid en de voedselveiligheid van België).

Aan- en uitdoen van de persoonlijke beschermmiddelen

In het kader van een correcte persoonlijke bescherming delen we de instructiefilmpjes die wij intern gebruiken. 

Gebruik het correcte FFP2-masker

Dit masker biedt bescherming tegen door de lucht verspreide biologische agentia zoals tbc, coronavirus,... Ze zijn ook gekend als o.a. de eendenbekmaskers. 

  1. Controleer of het masker goed ter plaatse blijft zitten. Of het masker goed past, hangt soms af van de vorm van het aangezicht.
  2. Doe een seal-test:
  • Negatieve druk: pas de neusbrug zo goed mogelijk aan, dek het masker af met de handen, adem in. Het masker moet licht indeuken.
  • Positieve druk: pas de neusbrug zo goed mogelijk aan en adem uit. Het masker moet licht bol komen.

Contact

Bij vragen of onduidelijkheden kan u steeds terecht bij de behandelende arts of de transmuraal zorgcoördinator Az Damiaan via 059 41 67 70

Niet-dringende vragen kunt u steeds e-mailen naar covid19@azdamiaan.be