!i

Informatie voor huisartsen en WZC

Az Damiaan deelt de expertise met huisartsen, CRA, directeurs en leidinggevenden van woonzorgcentra,...

Screeningsbeleid

Het labo Klinische Biologie van Az Damiaan voert geen testen uit zonder correct ingevuld Covid19-aanvraagformulier, dat volledig ingevuld naar het labo moet meegestuurd worden met de wisser. Dit formulier is vereist om aan de RIZIV-voorwaarden te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle COVID-19-aanvragen.

Laboratorium Aanvraagformulier voor Covid-19

Alle ambulante screenings (ook voor zorgprofessionals niet werkzaam in Az Damiaan) gebeuren in het COVID-19-screeningscentrum van Az Damiaan.

Ontslagrichtlijnen

Gezien de huidige precaire omstandigheden is het van primordiaal belang het ontslag uit het ziekenhuis goed voor te bereiden. De huisartsen, WZC, thuiszorgpartners,… vormen hierbij een onmisbare schakel. 

Vanuit onze visie 'Samen met u voor de beste zorg' streven we ernaar om de zorg voor de patiënt naadloos te laten aansluiten in de thuissituatie of het thuisvervangend milieu. Az Damiaan heeft hierom een ontslagprocedure uitgewerkt.

Bij opname van patiënten van een WZC worden, indien de patiënt positief screent op COVID-19 in het ziekenhuis, het WZC en de CRA verwittigd.

Bij vragen of onduidelijkheden kan je steeds terecht bij de behandelende arts of de transmuraal zorgcoördinator Az Damiaan via transmuraal@azdamiaan.be of 059 41 67 60.

CovidCare@Home

Het RIZIV keurde op 25 januari 2021 het proefproject covidcare@home goed. Via telemonitoring laat dit systeem toe dat COVID-19-patiënten zich thuis nauwgezet laten opvolgen. De patiënt kan zich eveneens op afstand laten begeleiden door een team van deskundige zorgverstrekkers. Ook Az Damiaan neemt deel aan dit proefproject.

Handleiding CovidCare@home voor huisartsen


Gevalsdefinitie

De gevalsdefinitie voor COVID-19 volgens Sciensano (federale wetenschappelijke instelling en het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, de diergezondheid en de voedselveiligheid van België).

Aan- en uitdoen van de persoonlijke beschermmiddelen

In het kader van een correcte persoonlijke bescherming delen we de instructiefilmpjes die wij intern gebruiken. 

Gebruik het correcte FFP2-masker

Dit masker biedt bescherming tegen door de lucht verspreide biologische agentia zoals tbc, coronavirus,... Ze zijn ook gekend als o.a. de eendenbekmaskers. 

  1. Controleer of het masker goed ter plaatse blijft zitten. Of het masker goed past, hangt soms af van de vorm van het aangezicht.
  2. Doe een seal-test:
  • Negatieve druk: pas de neusbrug zo goed mogelijk aan, dek het masker af met de handen, adem in. Het masker moet licht indeuken.
  • Positieve druk: pas de neusbrug zo goed mogelijk aan en adem uit. Het masker moet licht bol komen.

Deze instructiefilmpjes tonen hoe je correct een FPP2-masker aandoet.

Hoe vorm je een chirurgisch mond-neusmasker om tot 'eendebekmasker'? 

Door je chirurgisch mond-neusmasker goed te gebruiken, zorg je voor een betere bescherming tegen het coronavirus (naast het toepassen van al de andere voorzorgsmaatregelen). Een goed aansluitend masker (goede fit) heeft minder openingen aan zij- en bovenkant (betere seal).

In onderstaande video zie je hoe je van een chirurgisch mond-neusmasker een 'eendebekmasker' kan maken.

 

Contact

Bij vragen of onduidelijkheden kan u steeds terecht bij de behandelende arts of de transmuraal zorgcoördinator Az Damiaan via transmuraal@azdamiaan.be of 059 41 67 60