!i

Naar het ziekenhuis

Ons ziekenhuis is een veilige plaats voor wie zorg nodig heeft!

Chirurgisch Masker Verplicht

DRAAG EEN CHIRURGISCH MOND-NEUSMASKER

In het ziekenhuis is het dragen van een eigen onbeschadigd chirurgisch mond-neusmasker verplicht vanaf 12 jaar. Plastic kinmaskers bieden onvoldoende bescherming en zijn dus niet toegestaan. Ook maskers in textiel of stof zijn onvoldoende adequaat en zijn in deze fase van de pandemie verboden in het ziekenhuis.
Wie geen chirurgisch mond-neusmasker heeft, kan dit aanschaffen in de inkomhal (enkel cashloos betalen):

 • 2 mondmaskers: 3 euro
 • 5 mondmaskers: 6 euro

Hou het masker op over de neus, mond en kin vanaf het betreden van het ziekenhuis tot het verlaten. Het dragen van een mond-neusmasker helpt enkel als het correct gedragen wordt. 

Alle info over het correct gebruik van mond-neusmaskers

RAADPLEGINGEN

Alle raadplegingen, afspraken op medische beeldvorming en dagopnames gaan door.

Kom bij voorkeur alleen op raadpleging

Een begeleider of mantelzorger kan aangewezen zijn in de onderstaande gevallen:

 • fysieke beperking, bv. rolstoel
 • psychologisch, bv. dementie
 • emotioneel, bv. slecht nieuws-mededeling
 • kinderen, één ouder
 • als tolk

Uitzonderingen

 • Pediatrie: Eén ouder of één vaste persoon. Geen broers of zussen toegelaten. 
 • Kinderpsychologie: beide ouders welkom
 • de partner op de raadpleging Gynaecologie in het kader van de zwangerschapsopvolging

Respecteer overal de social distancing en draag overal je chirurgisch mond-neusmasker. Ontsmet de handen bij het betreden en verlaten van het ziekenhuis en wanneer het gevraagd wordt.

Bereid je raadpleging voor

EEN INGREEP OF OPERATIE

Voordat wij aan een ingreep beginnen, moet je getest worden op het coronavirus (COVID-19). Zonder deze preoperatieve test kan de ingreep niet plaats vinden. Ook wie reeds (twee maal) gevaccineerd werd, moet nog steeds een negatieve COVID-19-test voorleggen voor een ingreep kan uitgevoerd worden. 

De preoperatieve coronatest

Hoe het resultaat van de screening zelf raadplegen

SPOEDGEVALLEN

 • Eén vaste bezoeker mag de patiënt begeleiden op de dienst Spoedgevallen. 
 • De bezoeker blijft aanwezig in de box en draagt een chirurgisch mondneusmasker. 
Corona Bezoek Banner

PATIËNTENBEZOEK

 • De patiënt mag dagelijks bezoekers ontvangen
 • Het bezoek gaat door tussen 16.00 en 19.00 uur, gedurende 1 uur per dag
 • Er zijn maximaal twee bezoekers tegelijk per patiënt
 • Om overcrowding in de kamer te vermijden, geldt bij een tweepersoonskamer volgende regel:  max. 4 personen (incl. patiënten, excl. zorgverstrekkers) tegelijk in de kamer
 • Kinderen onder de 12 jaar worden slechts uitzonderlijk toegelaten (mits toestemming van zorgeenheid of behandelende arts)

Uitzonderingen

Intensieve zorgen/Stroke unit
 • Dagelijks 1 bezoekmoment per patiënt van maximaal 2 personen
 • Tijdsloten: 11.00 uur ‐ 11.30 uur OF 15.00 uur ‐ 15.30 uur OF 19.00 uur ‐ 19.30 uur.
 • COVID-19-patiënten op ICU: idem, maar van buiten de kamer.
 • Gelieve je bij elk bezoek aan te melden aan de parlofoon en nadien plaats te nemen in de wachtzaal.
Neonatologie ‐ ZE 205
 • Voor ouders geldt onbeperkt bezoek.
Materniteit ‐ ZE 200
 • De partner kan op kraambezoek komen voor 1 bezoek per dag. 
 • Broer(s) en zus(sen) van het pasgeboren kindje: 1 bezoekmoment samen met de partner gedurende het ziekenhuisverblijf van de mama.
 • Grootouders mogen gedurende het verblijf 1 keer op bezoek komen.
 • Er worden maximaal 4 personen in een kamer tegelijk toegelaten. 
 • Alle bezoekers ouder dan 10 jaar dragen een chirurgisch mond-neusmasker.
Pediatrie ‐ ZE 250
 • Buiten de ouders kunnen 2 extra bezoekers langskomen: max 1 uur, max 2 personen tegelijk.
 • Voor broers en zusjes: 1 bezoekmoment per verblijf.
 • Op het dagziekenhuis: bezoek is enkel voor de ouders.
Palliatieve zorgen ‐ ZE 515
 • bezoek op de kamer van 2 personen in de voormiddag, 2 personen in de namiddag (tot 16.30 uur) en 2 personen in de vooravond (van 17 uur).
 • De partner mag steeds aanwezig zijn.
Psychiatrie
 • Bezoek is mogelijk in de tuin of met beperkt aantal in de kiné‐zaal.
 • Tijdsloten: 16.30 uur – 17.30 uur, zaterdag 10.30 uur – 11.30 uur, niet op zondag
COVID-19‐zorgeenheid
 • Geen bezoek toegelaten.


Uitzonderlijke omstandigheden

 • Patiënten in kritieke fase of einde levensfase: beperkt bezoek, onmiddellijke naasten.
 • Bij overlijden: eenmalig een korte groet met max. 3 personen.

 

Afspraken voor jouw en ons welzijn

 • Bezoekers ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de zorgeenheid.
 • Op een tweepersoonskamer wijst de verpleegkundige de plaats aan van de bezoeker: ofwel tussen sanitaire cel en patiënt ofwel tussen raam en patiënt. Het gordijn blijft steeds gesloten.
 • Tijdens het bezoek dragen de patiënt en de bezoeker een chirurgisch mond-neusmasker en wordt social distancing bewaard.
 • De bezoeker wordt gewezen op het respecteren van de tijd binnen het tijdslot (maximum 1 uur vanaf de aanvang van het tijdslot).
 • De bezoeker mag enkel gebruik maken van de toiletten buiten de zorgeenheid.
 • In het geval een bezoeker een begeleider nodig heeft, mag de begeleider enkel tot aan de ingang van de zorgeenheid komen.
 • Bloemen, etenswaren of cadeautjes zijn toegelaten.

MEDISCHE INFORMATIE OVER DE PATIËNT

Bij patiënten die zelf niet kunnen communiceren over hun toestand naar familie of in kritieke toestand verkeren, wordt de familie zelf opgebeld door de behandelende arts of verpleegkundige. We vragen om hiervoor per patiënt één aanspreekpunt op te geven. Neem hierover enkel in nood contact op met de zorgeenheid om overbelasting van onze diensten te vermijden. 

GOEDE AFSPRAKEN EN TIPS

Bezoek in geen geval patiënten als je zich in de voorbije 14 dagen niet goed voelde, verkouden was of grieperig was of in de voorbije 14 dagen in contact kwam met een COVID-19-patiënt. Ook na een oproep door contacttracing of een melding via de app ‘Coronalert’ stel je je bezoek uit. We meten de lichaamstemperatuur bij iedereen die het ziekenhuis betreedt. 

Volg tijdens het bezoek deze richtlijnen nauwgezet op:

 • Draag een chirurgisch mond-neusmasker (verplicht). Hou het masker op over de neus, mond en kin vanaf het betreden van het ziekenhuis tot het verlaten. Dus ook in de gangen en lift. Je kan een chirurgisch masker aanschaffen in de inkomhal van het ziekenhuis (cashloos betalen).
 • Draag geen handschoenen en ontsmet je handen met handalcohol vóór je de kamer binnengaat.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van de patiënten. Geef geen kus, knuffel of hand.
 • Beperk de duur van het bezoek. Een kort bezoek zal boeien, een lang bezoek vermoeien ;-)
 • Ontsmet de handen opnieuw met handalcohol wanneer je de kamer verlaat.
 • Vermijd het gebruik van de toiletten. Gebruik nooit de toiletten op de zorgeenheid of de patiëntenkamer.
 • De cafetaria is voor niet-medewerkers open van 14.00 tot 17.00 uur. De shop in de inkomhal is dagelijks open van 9.30 uur tot 16.00 uur. 
 • In het ziekenhuis kan uitsluitend cashloos betaald worden (bv. parking). Je kan betalen met betaalkaarten, kredietkaarten of Payconiq.

⚠️ We volgen de evolutie op de voet en indien nodig sturen we de maatregelen bij. Elke dienst of zorgeenheid kan zo nodig afwijkende maatregelen hanteren. 

Waardevolle voorwerpen

Voor jouw veiligheid raden wij je aan geen waardevolle bezittingen mee te brengen naar het ziekenhuis. Indien tijdens je verblijf in het ziekenhuis, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, bepaalde voorwerpen toch verloren gaan, kan het ziekenhuis hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. 

Brengen en afhalen van patiënten

Enkel indien de patiënt assistentie nodig heeft, mag die vergezeld worden door één (symptoomvrije) begeleider. Dit wordt vooraf afgesproken met de zorgeenheid. Deze begeleider brengt en haalt de patiënt af aan de deur van de zorgeenheid.  

Wens je als patiënt of familie ziekenvervoer aan te vragen, dan kan je dit minstens een werkdag op voorhand aan de zorgeenheid vragen.

Nog enkele tips

 • Vergeet geen gsm, smartphone of tablet met lader om zo mogelijk contact te houden met de familie.
 • We bieden ook de mogelijkheid tot videogesprekken met gehospitaliseerde familieleden. 
 • Bezorg ons een recente lijst met de thuismedicatie van de patiënt.
 • Az Damiaan is een cashloos ziekenhuis. Je kan er wel betalen met betaalkaarten en betaalkaarten zoals payconiq.