!i

Naar het ziekenhuis

In ons ziekenhuis worden de nodige maatregelen getroffen om de patiënten met een COVID-19 besmetting en de andere patiënten uit elkaar te houden. Ons ziekenhuis is dus een veilige plaats voor wie dringende zorg nodig heeft!

DRAAG EEN MONDMASKER

In het ziekenhuis is het dragen van een eigen mondmasker verplicht (onbeschadigd en zonder ventiel). Plastic kinmaskers bieden onvoldoende bescherming en zijn dus niet toegestaan. 
Wie geen mondmasker heeft, kan dit aanschaffen in de inkomhal (enkel cashloos betalen):

 • 2 mondmaskers: 5 euro
 • 5 mondmaskers: 10 euro

Hou het masker op over de neus, mond en kin vanaf het betreden van het ziekenhuis tot het verlaten. Het dragen van een mondmasker helpt enkel als het correct gedragen wordt. 

Alle info over het correct gebruik van mondmaskers

RAADPLEGINGEN

 • De patiënt komt bij voorkeur alleen op raadpleging. Indien een begeleider/mantelzorger noodzakelijk is, wordt één symptoomvrije begeleider toegelaten.
 • Kinderpsychologie: beide ouders welkom
 • Gynaecologie/verloskunde: partner welkom

Respecteer overal de social distancing. Ontsmet de handen bij het betreden en verlaten van het ziekenhuis en wanneer het gevraagd wordt.

Bereid je raadpleging voor

EEN INGREEP

Zodat een ingreep in Az Damiaan in de meest veilige omstandigheden zou kunnen plaats vinden, is een goede voorbereiding en voldoende informatie heel belangrijk. Voordat wij aan de ingreep beginnen, moet je getest worden op het coronavirus (COVID-19). Zonder deze preoperatieve test kan de ingreep niet plaats vinden. 


De preoperatieve coronatest

AMBULANTE REVALIDATIE

Patiënt na verblijf in risicogebied ( buitenland):

 • rood risicogebied: Verplichte quarantaine.
 • oranje risicogebied: Quarantaine aangeraden. Toegang tot ziekenhuis voor ambulante revalidatie niet toegestaan tot 14 dagen na terugkeer EN negatieve  screening op dag 11.

SPOEDGEVALLEN

 • Tenzij strikt of medisch noodzakelijk wordt geen bezoek of begeleiding toegelaten.
 • Bij jongeren onder 18 jaar: 1 ouder of begeleider toegelaten, geen wissel. Uitzondering mogelijk mits overleg verantwoordelijke.
Corona Bezoek Banner

BEZOEKREGELING

Covid-afdelingen

 • Geen bezoek toegelaten tenzij bij gemotiveerde uitzonderingen (bv. patiënten in een kritiek of palliatief stadium).

Intensieve zorgen

 • Elke dag bezoek mogelijk, maximaal 2 (dezelfde) personen. 
 • Tijdslot van een half uur.
 • Max. 6 bezoekers per tijdslot.
 • Tijdsloten: 11.00 uur - 11.30 uur of 15.00 uur tot 15.30 uur of van 19.00 uur tot 19.30 uur

Neonatologie - ZE 205

 • Beide ouders kunnen komen wanneer ze willen (geen broers en zusjes).

Materniteit - ZE 200

 • Partner en broertjes of zusjes kunnen op kraambezoek komen.

Pediatrie - ZE 250

 • Ouders kunnen afwisselen om te blijven slapen. Op dagziekenhuis pediatrie zijn twee ouders welkom.

Palliatieve zorgen - ZE 515

 • Per dag maximum 2 bezoekers, samen of gespreid over de voormiddag en namiddag. De partner mag steeds aanwezig zijn.

Psychiatrische zorgeenheden - ZE 610 en ZE 620

 • dinsdag 18.30 uur - 19.30 uur
 • woensdag 15.30 uur – 16.30 uur
 • donderdag 15.30 uur – 16.30 uur
 • zaterdag 11.00 uur – 12.00 uur 

Patiënten kunnen één keer per week iemand laten komen na een afspraak via de verpleegkundige. Het bezoek vindt plaats in de tuin of bij slecht weer in een aangepast lokaal. 

Andere zorgeenheden

 • KOM ENKEL OP BEZOEK ALS HET NOODZAKELIJK IS
 • Bezoek mag om de twee dagen (vanaf de eerste dag) bij een patiënt die minstens drie dagen in ons ziekenhuis verblijft.  
 • Maximaal 1 bezoekmoment per patiënt volgens dit schema:
  • maandag - woensdag - vrijdag - zondag: ZE 210, ZE 230, ZE 240, ZE 410, ZE 425 en ZE 435 
  • dinsdag - donderdag - zaterdag: ZE 220, ZE 245, ZE 420, ZE 415, ZE 440, ZE 445, ZE 455 en ZE 545
 • Het bezoek duurt maximaal 1 uur binnen één van de volgende tijdsloten: 14.00 uur - 15.00 uur / 15.00 uur  - 16.00 uur /16.00 uur - 17.00 uur of 18.00 uur  - 19.00 uur.
 • Het eerste bezoek is steeds op afspraak waarbij een bezoekerskaart wordt overhandigd. Deze kaart - die niet  doorgegeven mag worden - moet je bij elk volgend bezoek aan de ingang van het ziekenhuis voorleggen. Geen kaart = geen bezoek.
 • Bij verdachte symptomen, hoogrisicocontact, contact door contacttracing of een melding via de app ‘Coronalert’ stel je je bezoek uit. 

Uitzonderlijke omstandigheden

 • Einde levensfase: beperkt bezoek, onmiddellijke naasten.
 • Patiënten kritieke fase: bezoek door max. 1 naaste, ouder dan 18 jaar.
 • Bij overlijden: eenmalig een korte groet met max. 3 personen.

Let wel, niet elke patiënt is gebaat bij bezoek in de huidige omstandigheden. Bij erg zieke patiënten, immuungecompromitteerde en chronisch zieke patiënten gebeurt er best vooraf een afstemming met de behandelende arts. De hoofdverpleegkundige van de zorgeenheid kan je ook te woord staan met een antwoord op je vragen. 

We bieden nog steeds de mogelijkheid aan tot videogesprekken met je geliefde die gehospitaliseerd is. 

GOEDE AFSPRAKEN EN TIPS

Bezoek in geen geval patiënten als je zich in de voorbije 14 dagen niet goed voelde, verkouden was of grieperig was of in de voorbije 14 dagen in contact kwam met een COVID-19-patiënt. We meten de lichaamstemperatuur bij iedereen die het ziekenhuis betreedt. 

Volg tijdens het bezoek deze richtlijnen nauwgezet op:

 • Draag een eigen mondmasker (verplicht). Hou het masker op over de neus , mond en kin vanaf het betreden van het ziekenhuis tot het verlaten. Dus ook in de gangen, lift en tijdens het bezoek aan de patiënt zelf. Je kan een masker aanschaffen in de inkomhal van het ziekenhuis (cashloos betalen).
 • Draag geen handschoenen en ontsmet je handen met handalcohol vóór je de kamer binnengaat.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van de patiënten. Geef geen kus, knuffel of hand.
 • Beperk het bezoek tot maximum een uur. Een kort bezoek zal boeien, een lang bezoek vermoeien ;-)
 • Ontsmet de handen opnieuw met handalcohol wanneer je de kamer verlaat.
 • Vermijd het gebruik van de toiletten. Gebruik nooit de toiletten op de zorgeenheid of de patiëntenkamer.
 • De cafetaria is voor niet-medewerkers gesloten. De shop in de inkomhal is dagelijks open van 9.30 uur tot 16.00 uur. 
 • In het ziekenhuis kan uitsluitend cashloos betaald worden (bv. parking). Je kan betalen met betaalkaarten, kredietkaarten of Payconiq.

⚠️ We volgen de evolutie op de voet en indien nodig sturen we de maatregelen bij. Elke dienst of zorgeenheid kan zo nodig afwijkende maatregelen hanteren. 

Waardevolle voorwerpen

Voor jouw veiligheid raden wij je aan geen waardevolle bezittingen mee te brengen naar het ziekenhuis. Indien tijdens je verblijf in het ziekenhuis, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, bepaalde voorwerpen toch verloren gaan, kan het ziekenhuis hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. 

Spullen van patiënten brengen en ophalen (bv. kledij) 

 • Indien dit buiten het bezoekmoment valt, spreek je telefonisch met de zorgeenheid een tijdstip van afhalen/brengen af.
 • Er mag op dat tijdstip 1 familielid (zonder symptomen) tot aan de deur van de zorgeenheid komen.
 • Was 'vuile' kledij op 60 graden, afzonderlijk van andere kledij.
 • Zowel de medewerker als de familie wast grondig de handen na manipulatie van de kledij of spullen. 

Het ziekenhuis doet zelf geen was van patiënten. Geef voldoende kledij, toiletgerief, meerdere  stukken nachtkledij, pantoffels,... mee. Zo kan er een iets langere periode overbrugd worden.

Brengen en afhalen van patiënten

Enkel indien de patiënt assistentie nodig heeft, mag die vergezeld worden door één (symptoomvrije) begeleider. Dit wordt vooraf afgesproken met de zorgeenheid. Deze begeleider brengt en haalt de patiënt af aan de deur van de zorgeenheid.  

Wens je als patiënt of familie ziekenvervoer aan te vragen, dan kan je dit minstens een werkdag op voorhand aan de zorgeenheid vragen.

Nog enkele tips

 • Vergeet geen gsm, smartphone of tablet met lader om zo mogelijk contact te houden met de familie.
 • We bieden ook de mogelijkheid tot videogesprekken met gehospitaliseerde familieleden. 
 • Bezorg ons een recente lijst met de thuismedicatie van de patiënt.