!i

Naar het ziekenhuis

In ons ziekenhuis worden de nodige maatregelen getroffen om de patiënten met een COVID-19 besmetting en de andere patiënten uit elkaar te houden. Ons ziekenhuis is dus een veilige plaats voor wie dringende zorg nodig heeft!

Chirurgisch Masker Verplicht

DRAAG EEN CHIRURGISCH MOND-NEUSMASKER

In het ziekenhuis is het dragen van een eigen onbeschadigd chirurgisch mond-neusmasker verplicht vanaf 12 jaar. Plastic kinmaskers bieden onvoldoende bescherming en zijn dus niet toegestaan. Ook maskers in textiel of stof zijn onvoldoende adequaat en zijn in deze fase van de pandemie verboden in het ziekenhuis.
Wie geen chirurgisch mond-neusmasker heeft, kan dit aanschaffen in de inkomhal (enkel cashloos betalen):

 • 2 mondmaskers: 3 euro
 • 5 mondmaskers: 6 euro

Hou het masker op over de neus, mond en kin vanaf het betreden van het ziekenhuis tot het verlaten. Het dragen van een mond-neusmasker helpt enkel als het correct gedragen wordt. 

Alle info over het correct gebruik van mond-neusmaskers

RAADPLEGINGEN

Ambulante raadplegingen, afspraken op medische beeldvorming en dagopnames gaan door.

Kom bij voorkeur alleen op raadpleging

Een begeleider of mantelzorger kan aangewezen zijn in de onderstaande gevallen:

 • fysieke beperking, bv. rolstoel
 • psychologisch, bv. dementie
 • emotioneel, bv. slecht nieuws-mededeling
 • kinderen, één ouder
 • als tolk
 • de partner bij raadpleging gynaecologie in het kader van de zwangerschapsopvolging

Uitzonderingen

 • Pediatrie: Eén ouder of één vaste persoon. Geen broers of zussen toegelaten. 
 • Kinderpsychologie: beide ouders welkom

Respecteer overal de social distancing en draag overal je chirurgisch mond-neusmasker. Ontsmet de handen bij het betreden en verlaten van het ziekenhuis en wanneer het gevraagd wordt.

Bereid je raadpleging voor

EEN INGREEP OF OPERATIE

Zodat een ingreep in Az Damiaan in de meest veilige omstandigheden zou kunnen plaats vinden, is een goede voorbereiding en voldoende informatie heel belangrijk. Voordat wij aan de ingreep beginnen, moet je getest worden op het coronavirus (COVID-19). Zonder deze preoperatieve test kan de ingreep niet plaats vinden. Ook wie reeds (twee maal) gevaccineerd werd, moet nog steeds een negatieve COVID-19*test voorleggen voor een ingreep kan uitgevoerd worden. 

De preoperatieve coronatest

Hoe het resultaat van de screening zelf raadplegen

SPOEDGEVALLEN

 • Tenzij strikt of medisch noodzakelijk wordt geen bezoek of begeleiding toegelaten.
 • Bij jongeren onder 18 jaar: 1 ouder of begeleider toegelaten.
Corona Bezoek Banner

PATIËNTENBEZOEK

Patiënten die minstens 5 dagen in ons ziekenhuis verblijven, mogen op afspraak en onder strikte richtlijnen (zie verder) bezoek ontvangen. Hiervoor belt de bezoeker naar de zorgeenheid.

De patiënt mag 3x per week, telkens gedurende een uur, 1 bezoeker ontvangen. Dit hoeft niet steeds dezelfde persoon te zijn, maar er is een maximum van 2 vaste bezoekers.

Het bezoek gaat door tijdens een van de volgende tijdsloten: 16.00 uur tot 17.00 uur en 18.00 uur tot 19.00 uur. We bieden eveneens de mogelijkheid aan tot digitaal patiëntenbezoek

Uitzonderingen

Intensieve zorgen/Stroke unit
 • Even kamernummers mogen bezoek krijgen op de even dagen.
 • Oneven kamernummers mogen bezoek krijgen op de oneven dagen.
 • Max. 2 bezoekers/patiënt
 • Max. 6 bezoekers/tijdslot van 30 min
 • Tijdsloten: 11.00 uur ‐ 11.30 uur of 15.00 uur ‐ 15.30 uur of 19.00 uur ‐ 19.30 uur.
 • COVID-19-patiënten op ICU: maximum 15 minuten bezoek van buiten de kamer.
Neonatologie ‐ ZE 205
 • Beide ouders kunnen enkel komen tijdens het voedingsmoment.
Materniteit ‐ ZE 200
 • De partner kan op kraambezoek komen voor 1 bezoek per dag. De partner blijft op de kamer en draagt een chirurgisch mondmasker.
 • Broer(s) en zus(sen) van het pasgeboren kindje: 1 bezoekmoment samen met de partner gedurende het ziekenhuisverblijf van de mama. Kinderen verlaten – net zoals de partner – gedurende het bezoekmoment de kamer niet. Kinderen ouder dan 10 jaar dragen een chirurgisch mondmasker.
Pediatrie ‐ ZE 250
 • 1 ouder of vaste persoon blijft bij het kind. De andere ouder kan op bezoek komen.
 • Geen broer(s) op zus(sen) toegelaten.
Palliatieve zorgen ‐ ZE 515
 • 2 personen per dag (excl. de partner).
Psychiatrie
 • Bezoek is mogelijk in de tuin of met beperkt aantal in de kiné‐zaal.
 • Tijdsloten: 16.30 uur – 17.30 uur, zaterdag 10.30 uur – 11.30 uur, niet op zondag
COVID-19‐zorgeenheid
 • Geen bezoek toegelaten.
Uitzonderlijke omstandigheden
 • Patiënten in kritieke fase of einde levensfase: beperkt bezoek, onmiddellijke naasten.
 • Bij overlijden: eenmalig een korte groet met max. 3 personen.

Afspraken voor jouw en ons welzijn

 • Bezoekers ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de zorgeenheid.
 • Op een tweepersoonskamer wijst de verpleegkundige de plaats aan van de bezoeker: ofwel tussen sanitaire cel en patiënt ofwel tussen raam en patiënt. Het gordijn blijft steeds gesloten.
 • Tijdens het bezoek dragen de patiënt en de bezoeker een chirurgisch mond-neusmasker en wordt social distancing bewaard.
 • De bezoeker wordt gewezen op het respecteren van de tijd binnen het tijdslot (maximum 1 uur vanaf de aanvang van het tijdslot).
 • De bezoeker mag enkel gebruik maken van de toiletten buiten de zorgeenheid.
 • In het geval een bezoeker een begeleider nodig heeft, mag de begeleider enkel tot aan de ingang van de zorgeenheid komen.
 • Bloemen, etenswaren of cadeautjes zijn toegelaten.

MEDISCHE INFORMATIE OVER DE PATIËNT

Bij patiënten die zelf niet kunnen communiceren over hun toestand naar familie of in kritieke toestand verkeren, wordt de familie zelf opgebeld door de behandelende arts of verpleegkundige. We vragen om hiervoor per patiënt één aanspreekpunt op te geven. Neem hierover enkel in nood contact op met de zorgeenheid om overbelasting van onze diensten te vermijden. 

GOEDE AFSPRAKEN EN TIPS

Bezoek in geen geval patiënten als je zich in de voorbije 14 dagen niet goed voelde, verkouden was of grieperig was of in de voorbije 14 dagen in contact kwam met een COVID-19-patiënt. Ook na een oproep door contacttracing of een melding via de app ‘Coronalert’ stel je je bezoek uit. We meten de lichaamstemperatuur bij iedereen die het ziekenhuis betreedt. 

Volg tijdens het bezoek deze richtlijnen nauwgezet op:

 • Draag een chirurgisch mond-neusmasker (verplicht). Hou het masker op over de neus, mond en kin vanaf het betreden van het ziekenhuis tot het verlaten. Dus ook in de gangen en lift. Je kan een chirurgisch masker aanschaffen in de inkomhal van het ziekenhuis (cashloos betalen).
 • Draag geen handschoenen en ontsmet je handen met handalcohol vóór je de kamer binnengaat.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van de patiënten. Geef geen kus, knuffel of hand.
 • Beperk de duur van het bezoek. Een kort bezoek zal boeien, een lang bezoek vermoeien ;-)
 • Ontsmet de handen opnieuw met handalcohol wanneer je de kamer verlaat.
 • Vermijd het gebruik van de toiletten. Gebruik nooit de toiletten op de zorgeenheid of de patiëntenkamer.
 • De cafetaria is voor niet-medewerkers gesloten. De shop in de inkomhal is dagelijks open van 9.30 uur tot 16.00 uur. 
 • In het ziekenhuis kan uitsluitend cashloos betaald worden (bv. parking). Je kan betalen met betaalkaarten, kredietkaarten of Payconiq.

⚠️ We volgen de evolutie op de voet en indien nodig sturen we de maatregelen bij. Elke dienst of zorgeenheid kan zo nodig afwijkende maatregelen hanteren. 

Spullen van patiënten brengen en ophalen (bv. kledij, toiletgerief,...) 

 • Dit kan maximaal 2 keer per week op afspraak:
  • op maandag en donderdag tussen 14 uur en 15 uur (niet op feestdagen): ZE 210, ZE 230, ZE 240, ZE 410, ZE 435, ZE 450 en ICU/MCU 
  • op dinsdag en vrijdag tussen 14 uur en 15 uur (niet op feestdagen): ZE 215, ZE 220, ZE 245, ZZE 415, ZE 420, ZE 445, ZE 455 en ZE 545
 • Er mag op dat tijdstip 1 familielid (zonder symptomen) tot aan de deur van de zorgeenheid komen waar de verpleegkundige de ‘vuile’ was zal meegeven en de nieuwe spullen zal aannemen. Er is geen contact tussen patiënten en de personen die spullen komen brengen/afhalen. 
 • Was 'vuile' kledij op 60 graden, afzonderlijk van andere kledij. 
 • Zowel de medewerker als de familie wast grondig de handen na manipulatie van de kledij of spullen.

Het ziekenhuis doet zelf geen was van patiënten. Geef voldoende kledij, toiletgerief, meerdere  stukken nachtkledij, pantoffels,... mee. Zo kan er een iets langere periode overbrugd worden.

Waardevolle voorwerpen

Voor jouw veiligheid raden wij je aan geen waardevolle bezittingen mee te brengen naar het ziekenhuis. Indien tijdens je verblijf in het ziekenhuis, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, bepaalde voorwerpen toch verloren gaan, kan het ziekenhuis hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. 

Brengen en afhalen van patiënten

Enkel indien de patiënt assistentie nodig heeft, mag die vergezeld worden door één (symptoomvrije) begeleider. Dit wordt vooraf afgesproken met de zorgeenheid. Deze begeleider brengt en haalt de patiënt af aan de deur van de zorgeenheid.  

Wens je als patiënt of familie ziekenvervoer aan te vragen, dan kan je dit minstens een werkdag op voorhand aan de zorgeenheid vragen.

Nog enkele tips

 • Vergeet geen gsm, smartphone of tablet met lader om zo mogelijk contact te houden met de familie.
 • We bieden ook de mogelijkheid tot videogesprekken met gehospitaliseerde familieleden. 
 • Bezorg ons een recente lijst met de thuismedicatie van de patiënt.
 • Az Damiaan is een cashloos ziekenhuis. Je kan er wel betalen met betaalkaarten en betaalkaarten zoals payconiq.