!i

Wat met een raadpleging, behandeling of ingreep?

In ons ziekenhuis worden de nodige maatregelen getroffen om de patiënten met een COVID-19 besmetting en de andere patiënten uit elkaar te houden. Ons ziekenhuis is dus een veilige plaats voor wie dringende zorg nodig heeft!

Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor jouw en onze veiligheid

Enkele maatregelen zijn: 

  • Bij iedereen die het ziekenhuis betreedt, wordt de lichaamstemperatuur gemeten.
  • Iedereen moet een mondmasker dragen in het ziekenhuis. Dit mag een eigen (textiel) mondmasker zijn. Zo nodig, bieden wij een mondmasker aan. Maskers met een filter of beschadigde/bevuilde mondmaskers zijn niet toegestaan.
  • De patiënt komt bij voorkeur alleen op raadpleging. Indien een begeleider/mantelzorger noodzakelijk is, wordt één symptoomvrije begeleider toegestaan. Voor kinderen en minderjarigen mag er 1 symptoomvrije ouder meekomen (geen broertjes of zusjes).
  • Bij kinderen mag er maximaal 1 ouder het kind begeleiden (geen broertjes of zusjes). Voor de raadpleging Kinderpsychologie zijn beide ouders toegelaten.
  • Raadpleging Gynaecologie/verloskunde: De partner wordt toegestaan (geen andere 'vervangende' personen en geen broertjes of zusjes). Na een bevalling zijn de partner van de moeder en de broertjes of zusjes welkom. 
  • Iedereen moet op 1,5 meter van elkaar zitten. De stoelen in de wachtzalen zijn gemarkeerd met stickers waar men niet mag zitten. 
  • Er zijn extra beschermingsmiddelen zoals plexiglas, gezichtsbeschermers,... 
  • De cafetaria is niet toegankelijk voor patiënten/mantelzorgers.  
  • Bezoek is toegelaten bij patiënten die minstens 3 dagen ononderbroken gehospitaliseerd zijn. Er mag 1 (door de patiënt vooraf aangeduide) persoon op bezoek komen per week. Het bezoek is enkel op afspraak waarbij het ziekenhuis de bezoeker zal contacteren. De bezoeker kan niet zelf bellen om op bezoek te willen komen. Bezoekers krijgen een sms om hun afspraak te bewijzen aan de inkom van het ziekenhuis en daarna meldt de bezoeker zich op het afgesproken moment aan op de zorgeenheid voor hij/zij naar de kamer gaat.
  • We bieden wel de mogelijkheid aan van videogesprekken met de familie.


Aangepaste werking

Zowel het ‘gewone’ deel als het ‘COVID-19’-deel hebben een spoedafdeling, een afdeling voor intensieve zorgen en natuurlijk ook gewone ziekenhuisafdelingen om alle patiënten goed te verzorgen. Op al die afdelingen staan onze artsen en medewerkers klaar om je de best mogelijke zorg te geven.

Wie een been breekt, ernstige hartklachten of een dringende operatie nodig heeft, kan dus gewoon naar het ziekenhuis zonder risico op besmetting.

Op intensieve zorgen en ook op andere afdelingen zoals geriatrie, inwendige heelkunde of oncologie, zijn er voldoende bedden beschikbaar. Heb je ernstige symptomen door het coronavirus, dan word je geholpen op de speciaal ingerichte COVID-zprgeenheid van het ziekenhuis.

Heb je symptomen (koorts, hoest en ademhalingsmoeilijkheden): bel dan eerst naar de huisarts.