!i

Situatie in ons ziekenhuis

We volgen de situatie op de voet en sturen zodoende de nodige maatregelen meteen bij om de patiënten, bezoekers en onszelf maximaal te beschermen.

Huidige toestand in Az Damiaan

Momenteel zijn er 22 coronapositieve patiënten gehospitaliseerd in ons ziekenhuis, waarvan 4 patiënten op de dienst Intensieve zorgen.

Sinds de registratie van de tweede golf vanaf 24 juli 2020 konden 324 coronapositieve patiënten reeds het ziekenhuis verlaten. 

Dit is de situatie van 14 april om 08.30 uur.

Situatie Covid 19 In Az Damiaan 20210414

Az Damiaan is een veilige plaats voor iedereen die zorg nodig heeft.

Stel je zorg niet uit!

We benadrukken de belangrijke richtlijn dat de stromen van patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn gescheiden worden van de stroom met niet-besmette patiënten. Daartoe nemen we de nodige maatregelen dus is er geen gevaar voor andere personen om zo nodig naar het ziekenhuis te komen voor noodzakelijke zorgverlening en voor het toegelaten bezoek. Vermoedelijke en bevestigde coronapositieve patiënten worden gehospitaliseerd in veilige en afgesloten zones.