!i

Situatie in ons ziekenhuis

We volgen de situatie op de voet en sturen zodoende de nodige maatregelen meteen bij om de patiënten, bezoekers en onszelf maximaal te beschermen.

Huidige toestand in Az Damiaan

Momenteel zijn er 6 coronapositieve patiënt gehospitaliseerd in ons ziekenhuis. *

Sinds de registratie van de tweede golf vanaf 24 juli 2020 konden 423 coronapositieve patiënten reeds het ziekenhuis verlaten. 

Situatie Covid19 In Az Damiaan 20211022

* : er zijn geen updates tijdens het weekend en op feestdagen. 

Az Damiaan is een veilige plaats voor iedereen die zorg nodig heeft.

Stel je zorg niet uit!

We benadrukken de belangrijke richtlijn dat de stromen van patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn gescheiden worden van de stroom met niet-besmette patiënten. Daartoe nemen we de nodige maatregelen dus is er geen gevaar voor andere personen om zo nodig naar het ziekenhuis te komen voor noodzakelijke zorgverlening en voor het toegelaten bezoek. Vermoedelijke en bevestigde coronapositieve patiënten worden gehospitaliseerd in veilige en afgesloten zones.