!i

Situatie in ons ziekenhuis

We volgen de situatie op de voet en sturen zodoende de nodige maatregelen meteen bij om de patiënten, bezoekers en onszelf maximaal te beschermen.

Huidige toestand in Az Damiaan

Er zijn momenteel twee coronapositieve patiënt gehospitaliseerd in ons ziekenhuis in een volledig veilige omgeving.

Sinds de registratie van de tweede golf vanaf 24 juli 2020 hebben wij 9 coronapositieve patiënten behandeld. 

Dit is de situatie van 30 september om 08.30 uur.

Statistiek Az Damiaan Coronapositieve Opnames 2De Golf 20200923
Statistiek Az Damiaan Coronapositieve Ontslagen Overlijdens Transfers 2De Golf 20200923
20200724 Coronapositieve Gehospitaliseerde Patienten
20200724 Coronapositieve Patienten Uit Az D

Az Damiaan is een veilige plaats voor iedereen die zorg nodig heeft.

Gescheiden patiëntenstromen

We benadrukken de belangrijke richtlijn dat de stromen van patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn gescheiden worden van de stroom met niet-besmette patiënten. Daartoe nemen we de nodige maatregelen dus is er geen gevaar voor andere personen om zo nodig naar het ziekenhuis te komen voor noodzakelijke zorgverlening en voor het toegelaten bezoek. Vermoedelijke en bevestigde coronapositieve patiënten worden gehospitaliseerd in veilige afgesloten zones waar bijzonder strenge beschermingsmaatregelen gelden.