!i

Situatie in ons ziekenhuis

We volgen de situatie op de voet en sturen zodoende de nodige maatregelen meteen bij aan de situatie om onszelf en de patiënten maximaal te beschermen.

Huidige toestand in Az Damiaan

Er zijn momenteel 5 coronapositieve patiënten opgenomen op de afgesloten corona-afdelingen van ons ziekenhuis waarvan 1 op onze dienst Intensieve zorgen. .

115 gehospitaliseerde coronapositieve patiënten konden ons ziekenhuis intussen verlaten en 2 patiënten werden getransfereerd naar andere ziekenhuizen. 

We betreuren helaas ook 26 overleden coronapositieve patiënten, waarbij wij onze oprechte deelneming betuigen aan de naasten en een hart onder de riem van onze medewerkers, die elke persoon de best mogelijke zorg bieden. 

Dit is de situatie van 5 juni om 9 uur.

20200605 Coronapositieve Gehospitaliseerde Patienten
20200605 Coronapositieve Patienten Uit Az D

Gescheiden patiëntenstromen

We benadrukken de belangrijke richtlijn dat de stromen van patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn gescheiden worden van de stroom met niet-besmette patiënten. Daartoe nemen we de nodige maatregelen dus is er geen gevaar voor andere personen om zo nodig naar het ziekenhuis te komen voor noodzakelijke zorgverlening en voor het toegelaten bezoek. Vermoedelijke en bevestigde coronapositieve patiënten worden gehospitaliseerd op een volledig afgesloten zorgeenheid waar bijzonder strenge beschermingsmaatregelen gelden. 

Az Damiaan is een veilige plaats voor iedereen die noodzakelijke zorg nodig heeft.