!i

Informatie voor studenten

In de periode waarin de COVID-19 maatregelen van kracht zijn binnen Az Damiaan, lopen geplande stages in de directe zorg verder (uitgezonderd op de COVID-zorgeenheden). Jouw veiligheid is belangrijk, net zoals deze van onze medewerkers en patiënten: daarom gelden de voorzorgsmaatregelen ook voor studenten.

In ziekenhuisfase 2A worden observatiestages opgeschort. In fases 1B en 1A kunnen observatiestages binnen patiëntenzorg én kaderend binnen een bachelor- of masteropleiding doorgaan, mits goedkeuring door de dienst.

Belangrijkste informatie

In de huidige situatie is het aangewezen om tijdens je stageperiode opdrachten (bv. weekendwerk) in andere instellingen te vermijden. Hiermee willen we de kans op overdracht van het coronavirus vanuit andere instellingen beperken. Heb je hierover vragen, dan kan je terecht bij de hoofdverpleegkundige of de leidinggevende van de dienst. 

Bij iedereen die het ziekenhuis binnen komt, wordt preventief de lichaamstemperatuur gemeten. Meteen bij het binnenkomen zet je een chirurgisch masker op (deze zijn voorzien). Artsen, medewerkers en studenten mogen het ziekenhuis daarom enkel betreden via de personeelsingang (parkeertoren) en de hoofdingang (draaideur). Het is verboden om andere ingangen te gebruiken.

Wanneer je binnen komt wordt je temperatuur automatisch gemeten. Is de lichaamstemperatuur te hoog, dan zal er een geluidssignaal klinken en een flitslamp branden. 

Je neemt meteen bij het binnenkomen een chirurgisch mond-neusmasker. Wanneer je het ziekenhuis verlaat, deponeer je je masker in de voorziene containers. Draagwijze: wit tegen het gezicht en blauw weg van het gezicht. Draag het masker over de mond en de neus! Er is één masker per medewerker per dag. Dit betekent dat je, als je tijdens je middagpauze bijvoorbeeld naar buiten of naar huis gaat het masker op een propere plaats bewaart om dan opnieuw aan te doen.

Social distancing en een correcte handhygiëne zijn de voornaamste maatregelen om een besmetting met het coronavirus zo veel als mogelijk te voorkomen. Blijf dit doorheen je stage goed toepassen.

Het onthaal en de rondleiding kunnen indien nodig aangepast worden om drukte te vermijden. In dat geval word je via de opleidingsinstelling vooraf verwittigd. Aan de inkom, in de gangen én in het auditorium geldt altijd de regel van social distancing!

In de werkpostfiches van de stage-eenheden zijn de risicoanalyses en de beschermingsmiddelen beschreven. Het coronavirus valt onder ‘contact met biologische agentia’.

Je kan je eigen stagepak gerust veilig gebruiken: neem je pak na elke shift in een gesloten plastiek zak mee naar huis en was het op 60°. Was je handen na manipulatie van een gedragen stagepak. Wie wenst, kan ook gebruik maken van een wit omlooppak van het ziekenhuis. Meer info daarover krijg je tijdens het onthaal.

Verdere informatie kan je raadplegen op DamiaanNet van zodra je stage is gestart: je vindt er procedures en actiekaarten rond COVID-19 die steeds up-to-date zijn: maar daar zeker gebruikt van!


Jouw gezondheid

Vóór de start van je stage

Hou je steeds aan de maatregelen die de overheid oplegt: zie de website van de federale overheid. Start niet met je stage wanneer je koorts hebt of respiratoire symptomen vertoont (hoesten, niezen, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden) maar neem contact op met je huisarts.

Tijdens je stage

Heb je symptomen die wijzen op een besmetting met het coronavirus: (koorts, respiratoire klachten, kortademigheid, hoesten, hoofdpijn of spierpijn)

 • Indien je thuis bent omwille van ziekte neem je eerst telefonisch contact op met je huisarts.
 • Of meld je aan bij de dienst Spoedgevallen (ga via buiten naar het aanmeldingsloket van Spoedgevallen)

Heb je milde symptomen (geen koorts en je bent in staat om te werken) of na hoogrisicocontact zonder symptomen:

 • Laat je op weekdagen screenen op de preoperatieve raadpleging na telefonisch contact op 4055 tussen 14.00 uur en 15.00 uur. In het weekend en op feestdagen kan je zich voor de staalafname richten tot je eigen zorgeenheid of – als je niet op een zorgeenheid werkt – tot de dienst Spoedgevallen. Je zorgt voor de screening zelf voor een getekend aanvraagformulier door contact op te nemen met het arts-diensthoofd van je zorgeenheid. Indien je op deze manier geen aanvraagformulier kan bekomen, kan je overdag ook contact opnemen met de pneumologen of de spoedarts. (Zie ook de flowchart op Damiaannet).
 • Of neem telefonisch contact op met je huisarts.

Keer je terug uit een rode (verplichte screening onmiddellijk bij terugkeer) of oranje zone (vrijwillige screening onmiddellijk bij terugkeer) in het buitenland en heb je geen symptomen :

 • Laat je op weekdagen screenen op de preoperatieve raadpleging na telefonisch contact op 4055 tussen 14.00 uur en 15.00 uur. In het weekend en op feestdagen kan je zich voor de staalafname richten tot je eigen zorgeenheid of – als je niet op een zorgeenheid werkt – tot de dienst Spoedgevallen. Neem afgedrukte QR-code van de Passenger Locator Form mee en indien je uit een rode zone komt met de 16-delige SMS-code van de overheid. (Zie ook de flowchart).
 • Of neem telefonisch contact op met je huisarts.
 • Je laat je verplicht testen zo snel mogelijk en op dag 7 na terugkeer uit de oranje of rode zone.  
 • In geval van positief resultaat word je door de dienst HR verwittigd.

Als zorgverlener mag je, in afwachting van je testresultaat én indien geen koorts of symptomen, blijven stage lopen mits in acht nemen van volgende maatregelen:

 1. Adequate persoonlijke beschermingsmiddelen
 2. Chirurgisch masker bij betreden van het ziekenhuis
 3. Strikte handhygiëne
 4. Actieve zelfmonitoring (temperatuurcontrole)
 5. Minimum 1,5 meter afstand
 6. Vermijden van sociale contacten buiten het werk
 7. Niet reizen  

Ondersteuning tijdens je stage

Stagebegeleiding door de docent kan plaats vinden op de zorgeenheid zelf.

Heb je een specifieke vraag in verband met COVID-19 en je stage, dan kan je terecht op stage@azdamiaan.be 

Tijdens je stage kan je in de eerste plaats terecht bij de verpleegkundigen waarmee je samenwerkt.

Jouw ervaring

Stage lopen in coronatijden is niet vanzelfsprekend. Laat ons weten hoe het voor jou is verlopen zodat we uit jouw ervaring kunnen leren. Vul na je stage dus zeker de enquête in, die je hier terugvindt. Alvast bedankt! 

Aan- en uitdoen van de persoonlijke beschermmiddelen

In het kader van een correcte persoonlijke bescherming delen we de instructiefilmpjes die wij intern gebruiken.