!i

Informatie voor studenten

In de periode waarin de Covid-19 maatregelen van kracht zijn binnen Az Damiaan, lopen geplande stages in de directe zorg verder (uitgezonderd op de Covid afdelingen). Bij versoepeling van de maatregelen kunnen stages, die werden uitgesteld of stopgezet, worden hervat op voorwaarde dat veiligheid is gegarandeerd én steeds in overleg met de dienst.

Jouw veiligheid is belangrijk, net zoals deze van onze medewerkers en patiënten: daarom gelden de voorzorgsmaatregelen ook voor studenten.


Belangrijkste informatie

Bij iedereen die het ziekenhuis binnen komt, wordt preventief de lichaamstemperatuur gemeten. Meteen bij het binnenkomen zet je een chirurgisch masker op (deze zijn voorzien). Artsen, medewerkers en studenten mogen het ziekenhuis daarom enkel betreden via de personeelsingang (parkeertoren) en de hoofdingang (draaideur). Het is verboden om andere ingangen te gebruiken.

Wanneer je binnen komt wordt je temperatuur  automatisch gemeten. Is de lichaamstemperatuur te hoog, dan zal er een geluidssignaal klinken en een flitslamp branden (zie 'Jouw gezondheid' voor meer info over wat te doen). 

Je neemt meteen bij het binnenkomen een chirurgisch masker. Wanneer je het ziekenhuis verlaat, deponeer je je masker in de voorziene containers. Draagwijze: wit tegen het gezicht en blauw weg van het gezicht. Draag het masker over de mond en de neus! Er is één masker per medewerker per dag. Dit betekent dat je, als je tijdens je middagpauze bijvoorbeeld naar buiten of naar huis gaat het masker op een propere plaats bewaart om dan opnieuw aan te doen.

Social distancing en een correcte handhygiëne zijn de voornaamste maatregelen om een besmetting met het coronavirus zo veel als mogelijk te voorkomen. Blijf dit doorheen je stage goed toepassen.

Het onthaal en de rondleiding gaan door zoals gepland. Let wel: ook aan de inkom, in de gangen én in het auditorium geldt de regel van social distancing!

In de werkpostfiches van de stage-eenheden zijn de risico-analyses en de beschermingsmiddelen beschreven.  Het coronavirus valt onder ‘contact met biologische agentia’.

Je kan je eigen stagepak gerust veilig gebruiken: neem je pak na elke shift in een gesloten plastiek zak mee naar huis en was het op 60°. Was je handen na manipulatie van een gedragen stagepak. Wie wenst, kan ook gebruik maken van een wit omlooppak van het ziekenhuis. Meer info daarover krijg je tijdens het onthaal.

Verdere informatie kan je raadplegen op damiaannet van zodra je stage is gestart: je vindt er FAQ's en actiekaarten (procedures) rond Covid-19 die steeds up to date zijn: maar daar zeker gebruikt van!


Jouw gezondheid

Vóór de start van je stage

Start niet met je stage wanneer je koorts hebt of respiratoire symptomen vertoont (hoesten, niezen, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden) maar neem contact op met je huisarts.

Tijdens je stage

Wanneer blijkt dat je koorts hebt of je vertoont respiratoire symptomen, dan ga je langs de buitenzijde van het ziekenhuis naar de dienst spoedgevallen voor onderzoek. Voor stagelopende studenten van Az Damiaan is een eventuele screening gratis.

Wie lichte symptomen heeft, kan bellen naar het SWAB-team op 4463 om een screeningsmoment vast te leggen.

  • Indien koorts: in thuisisolatie tot resultaten gekend zijn.
  • Zonder koorts: blijven werken met chirurgisch masker (standaard) tot resultaat gekend is.

Resultaat screening (wordt doorgebeld door een medewerker van de personeelsdienst).

  • Indien resultaat negatief stage verderzetten met chirurgisch masker Temperatuur 2x per dag meten
  • Indien resultaat positief thuisisolatie tot het verdwijnen van symptomen (min. 14 dagen) EN minstens 72 uur koortsvrij EN beduidende verbetering van respiratoire symptomen

Volg de richtlijnen op het hygiëneformulier dat je via mail ontvangt van de personeelsdienst.  

Begeleiding tijdens je stage

Docenten komen niet naar de zorgeenheid, maar geven begeleiding vanop afstand, via telefoon of videochat. Als student kan je gebruik maken van de wifi door in te loggen op het guest-netwerk.

Ondersteuning tijdens je stage

Heb je een specifieke vraag in verband met Covid-19 en je stage, dan kan je mailen naar covid19@azdamiaan.be Je krijgt heel snel een antwoord.

Tijdens je stage kan je in de eerste plaats terecht bij de verpleegkundigen waarmee je samenwerkt. Wordt het je toch even teveel, en wil je even tot rust komen, dan kan je ook als student terecht in onze 'escape' room, waar je even kan ontsnappen aan de huidige realiteit. Je kan er een kwartiertje onthaasten, van de stilte genieten, je hoofd leeg maken of een ondersteunend gesprek hebben. Wie nood heeft aan relaxatie, kan gebruik maken van de andullatie-matras.

Deze ruimte bevindt zich in kamer 3401, de rustruimte op het geriatrisch dagziekenhuis (blok 3, 4e verdieping, route 43). Het lokaal is 7/7 en 24/24 open. We adviseren je om via de glazen lift te komen.

Elke weekdag is er van 10.00 uur - 12.00 uur en van 14.00 uur - 16.00 uur een psycholoog aanwezig, waarmee je vrijblijvend in gesprek kan gaan. We voorzien tevens iets lekkers! Omwille van de social distancing laten we maximaal 4 personen tegelijk toe in deze ruimte.


Jouw ervaring

Stage lopen in corona tijden is niet vanzelfsprekend. Laat ons weten hoe het voor jou is verlopen zodat we uit jouw ervaring kunnen leren. Vul na je stage dus zeker de enquête in, die je hier terugvindt. Alvast bedankt! 

Aan- en uitdoen van de persoonlijke beschermmiddelen

In het kader van een correcte persoonlijke bescherming delen we de instructiefilmpjes die wij intern gebruiken.