!i

Informatie voor studenten

Belangrijkste informatie

Artsen, medewerkers en studenten mogen het ziekenhuis enkel betreden via de personeelsingang en de hoofdingang. Het is niet toegestaan om andere ingangen te gebruiken.

Je neemt meteen bij het binnenkomen een chirurgisch mondmasker. Wanneer je het ziekenhuis verlaat, deponeer je je masker in de voorziene containers. Draag het masker over de mond en de neus en zorg dat het goed aansluit. Er is één masker per medewerker per dag. Dit betekent dat je, als je tijdens je middagpauze bijvoorbeeld naar buiten of naar huis gaat het masker op een propere plaats bewaart om dan opnieuw aan te doen. Bevuilde / natte maskers worden uiteraard vervangen.

Social distancing en een correcte handhygiëne zijn de voornaamste maatregelen om een besmetting met het coronavirus zo veel als mogelijk te voorkomen. Blijf dit doorheen je stage goed toepassen.

Het onthaal en de rondleiding kunnen aangepast worden om drukte te vermijden. In dat geval word je vooraf verwittigd. 

In de werkpostfiches van de stage-eenheden zijn de risicoanalyses en de beschermingsmiddelen beschreven. Het coronavirus valt onder ‘contact met biologische agentia’.

Je kan je eigen stagepak veilig gebruiken: neem je pak na elke shift in een gesloten plastiek zak mee naar huis en was het op 60°. Was je handen na manipulatie van een gedragen stagepak. Wie wenst, kan ook gebruik maken van een wit omlooppak van het ziekenhuis. Meer info daarover krijg je tijdens het onthaal.

Verdere informatie kan je raadplegen op DamiaanNet van zodra je stage is gestart. Je vindt er procedures en actiekaarten rond COVID-19 die steeds up-to-date zijn!

Jouw gezondheid

Vóór de start van je stage

Start niet met je stage wanneer je koorts hebt of respiratoire symptomen vertoont (hoesten, niezen, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden) maar verwittig ons via stage@azdamiaan.be over jouw afwezigheid en vraag na welke maatregelen er op dat moment gelden.

Tijdens je stage

Actuele informatie over screening en isolatie krijg je tijdens je onthaal.

Ondersteuning tijdens je stage

Stagebegeleiding door de docent kan plaats vinden op de zorgeenheid zelf.

Heb je een specifieke vraag in verband met COVID-19 en je stage, dan kan je terecht op stage@azdamiaan.be 

Tijdens je stage kan je in de eerste plaats terecht bij de verpleegkundigen waarmee je samenwerkt.

Jouw ervaring

Stage lopen in coronatijden is niet vanzelfsprekend. Laat ons weten hoe het voor jou is verlopen zodat we uit jouw ervaring kunnen leren. Vul na je stage dus zeker de enquête in, die je hier terugvindt. Alvast bedankt! 

Aan- en uitdoen van de persoonlijke beschermmiddelen

In het kader van een correcte persoonlijke bescherming delen we de instructiefilmpjes die wij intern gebruiken.