!i

Mijn patiëntendossier

Heb je jouw medisch dossier graag altijd bij de hand? Installeer dan de app:

Patiëntendossier

Het ziekenhuis houdt een elektronisch patiëntendossier bij met jouw administratieve, medische en paramedische gegevens.

Az Damiaan heeft een medisch samenwerkingsverband met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen. Omwille van die samenwerking wordt je patiëntendossier gedeeld met je zorgverleners in deze ziekenhuizen wanneer zij met jou een therapeutische relatie hebben. Het naleven van de privacyregels binnen dit samenwerkingsverband wordt strikt opgevolgd. 

Het beroepsgeheim op je dossier 

We hanteren een strikte toegangscontrole en elke zorgverlener is gebonden door het beroepsgeheim. Administratieve medewerkers kunnen toegang hebben tot een deel van je dossier voor de administratieve afhandeling. Elk van deze personen is eveneens strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht. Elke inzage of wijziging in het medisch dossier wordt geregistreerd. 

Kwaliteitscontroles

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen vinden er interne kwaliteitscontroles plaats. Tijdens deze interne kwaliteitscontroles bestaat de kans dat je patiëntendossier wordt ingekeken. Accrediteringsinstanties en eventuele externe consultants, die de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen, kunnen om dezelfde reden je patiëntendossier inkijken (externe kwaliteitscontroles). 

Auditoren zijn net als zorgverleners gebonden aan hun geheimhoudingsplicht. Je kan de dienst Inschrijving en/of opname op de hoogte brengen van het feit dat je wenst dat jouw dossier buiten de kwaliteitscontroles wordt gehouden.