!i

Beheer van je patiëntendossier

Profiel

Bekijk of wijzig jouw persoonlijke gegevens, taalvoorkeur, contactgegevens,... Je beheert hier ook je wachtwoord en gebruikersnaam om in te loggen.

Meldingen

Bepaal zelf of en wanneer je via e-mail een herinnering wil krijgen over nieuwe informatie in jouw dossier.

Toegangen

Bekijk welke huisarts of doorverwijzende zorgverlener jouw elektronisch patiëntendossier in een van de samenwerkende ziekenhuizen kan raadplegen vanuit zijn praktijk.        

Je kan zelf zorgverstrekkers uitsluiten uit je patiëntendossier.

Toevoegen van documenten

Als patiënt kan je aan de beroepsbeoefenaar vragen om bepaalde documenten aan je dossier toe te voegen, zoals: