!i

Veel gestelde vragen over het elektronisch patiëntendossier

Als ik me probeer aan te melden met mijn e-ID, dan krijg ik een error

Om gebruik te kunnen maken van de e-ID is het belangrijk dat hiervoor de juiste software op je pc staat. Installeer of herinstalleer bij foutmelding de e-ID software.

Afhankelijk van het besturingssysteem kies je voor de juiste installer. Na installatie van deze software sluit je best eerst de browser af vooraleer opnieuw te proberen. 

Ook na herinstallatie van e-ID-software kan ik me nog steeds niet aanmelden

Als alternatief op het inloggen met de e-ID, bieden we ook de mogelijkheid om aan te melden met de mynexuzhealth codekaart.

Hoe verkrijg ik een mynexuzhealth-codekaart?

De mynexuzhealth-codekaart is een kaart met 24 codes die je gebruikt in combinatie met een gebruikersnaam en wachtwoord. Je kan de codekaart aanvragen:

Als je de codekaart gebruikt om in te loggen, hoef je verder geen software te installeren op jouw pc.

Als ouder wil ik graag toegang tot het patiëntendossier van mijn kinderen

Indien je als ouder inzage wenst te nemen in het medisch dossier van uw kind/uw kinderen, dan kan dat voorlopig niet via het elektronisch patiëntendossier. Je kan wel inzage of afschrift van het patiëntendossier vragen. Indien aan de wettelijke voorwaarden voldaan is, krijg je dan een papieren exemplaar van de opgevraagde gegevens.

Je kunt de afspraken, vragenlijsten, facturen...(indien beschikbaar) van je kind bekijken in mynexuz. Ga hiervoor naar Berichten, selecteer het adres UZ Leuven (ook wanneer je in een ander ziekenhuis patiënt bent) en stuur een formeel verzoek met naam en geboortedatum van je kinderen naar 'Patiëntgerelateerde ondersteuning'. Je wordt op de hoogte gebracht zodra je dossier gekoppeld is. Met het menu onder je naam rechtsboven, kan je schakelen tussen de dossiers.

Als patiënt wil ik ook toegang geven tot mijn medisch dossier aan mijn partner

We kunnen op dit moment nog geen digitale toegang geven tot medische dossiers aan andere personen dan de patiënt zelf.

Ik wens een second opinion, of van beroepsbeoefenaar te veranderen

Andere zorgverleners kunnen uw dossier in Az Damiaan raadplegen via het medisch samenwerkingsverband Nexuzhealth of via CoZo.

Ik ben ingelogd maar zie weinig tot geen resultaten

Het patiëntenportaal mynexuzhealth is zich gefaseerd aan het ontwikkelen. Momenteel kun je:

  • Medische verslaglegging bekijken opgesteld na 1 januari 2019. Verslagen van voor januari 2019 zijn niet zichtbaar. Nieuw ingevoerde gegevens zullen in principe binnen de veertien dagen raadpleegbaar zijn.

Het is de bedoeling dat je in de toekomst online ook volgende resultaten zal kunnen bekijken en gegevens zal kunnen beheren:

  • Afspraken bekijken
  • Specifieke vragenlijsten invullen  
  • Dagboeken bijhouden
  • Berichten sturen voor technische ondersteuning
  • Laboratoriumresultaten
  • Verslaglegging/ medische protocollen van radiologische onderzoeken
  • Beelden van radiologische onderzoeken
  • Facturen van behandelingen in Az Damiaan
  • Zelf online afspraken maken op diverse centra

Nog vragen? 

Bezoek de rubriek 'veel gestelde vragen' op www.nexuzhealth.be/faq.