!i

Uitwisseling van je patiëntengegevens

Uitwisseling van je patiëntengegevens via CoZo

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens op digitale wijze uit te wisselen en te delen.

Om deze elektronische uitwisseling mogelijk te maken moet je jouw (geïnformeerde) toestemming geven.
Je kan bovendien op elk ogenblik deze toestemming intrekken of beslissen om bepaalde informatie niet te delen via dit platform. Indien je van beroepsbeoefenaar verandert, kunt u uw toestemming (laten) registreren voor een snelle en veilige uitwisseling van uw gezondheidsgegevens via CoZo.

Je kan het patiëntendossier raadplegen via CoZo:


Je kan hierover bijkomende informatie vinden op de website van het Collaboratief Zorgplatform Vlaanderen, www.cozo.be

 

Samenwerkende ziekenhuizen

Az Damiaan heeft een medisch samenwerkingsverband (“nexuzhealth”) met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen.
 
Omwille van die samenwerking wordt uw patiëntendossier gedeeld met je zorgverleners in deze ziekenhuizen. De toegang tot je patiëntendossier voor deze zorgverleners kan je niet weigeren. Ook in dit samenwerkingsverband worden de privacyregels strikt gewaarborgd en nageleefd.
 
De lijst van de deelnemende ziekenhuizen groeit nog steeds. Een actuele lijst vind je op de website van nexuzhealth.

Meer info  

Voor meer informatie over de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en voor de uitoefening van je rechten kan je terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming:

  • Per brief: Functionaris voor gegevensbescherming – Gouwelozestraat 100 – 8400 Oostende
  • Per e-mail: privacy@azdamiaan.be
  • Telefonisch: 059 41 67 57
  • Persoonlijk: na afspraak (via e-mail of telefonisch)