!i

Kosten en prijsramingen

Kasdienst 1

Az Damiaan zal je op voorhand uitgebreide informatie geven over de kosten verbonden aan je ziekenhuisopname.

Het ziekenhuis factureert alle kosten en honoraria van je ziekenhuisopname via de ziekenhuisfactuur. Je kamerkeuze en de duur van de hospitalisatie hebben een invloed op het bedrag van de factuur. Je dient enkel de kosten te betalen die het ziekenfonds niet betaalt (het remgeld en bijkomende kosten zoals telefonie, verbruiksgoederen,...).

De prijs wordt bepaald volgens de wettelijke RIZIV-reglementering. Op het ogenblik van uw inschrijving vragen wij je de kamerkeuze kenbaar te maken door de ondertekening van een officieel opnameformulier. Er bestaat een versie voor een klassieke opname en een versie voor een daghospitalisatie. Neem deze documenten rustig door voor je ziekenhuisopname.

Prijsinformatie

 • Maak hier een prijsraming van uw opname.
  Indien je ingreep/behandeling (nog) niet voorkomt in onze prijssimulator, kun je:
  • Een aangepaste prijsraming vragen bij je (voor-)inschrijving aan de dienst Inschrijvingen.
  • Een e-mail sturen naar prijsinformatie@azdamiaan.be met vermelding van:
   • Naam + geboortedatum patiënt
   • E-mailadres + telefoonnummer
   • Verzekeringsstatus: bent u aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds? Heeft u recht op ‘verhoogde tegemoetkoming’?
   • Ingreep/behandeling/onderzoek: omschrijving en/of nomenclatuurnummer (6-cijferig, na te vragen bij uw arts)
   • Voorziene opnamedatum
   • Naam en/of specialisme van uw behandelende arts
   • Gewenste kamertype: gemeenschappelijk / tweepersoons / eenpersoons / luxe (enkel materniteit)
 • Ligdagprijzen, kamersupplementen en voorschotten
  Let op: indien je aangesloten bent bij een ziekenfonds, dan betaalt deze het grootste deel van de ligdagprijs.
 • Overzichtlijst prijzen van diverse goederen en diensten

Toelichting bij de tarieven

 • Alle artsen in Az Damiaan werken voor wat betreft de activiteiten in het ziekenhuis aan conventietarieven.
 • In een eenpersoonskamer/luxekamer wordt naast het kamersupplement een honorariumsupplement van 110 % aangerekend en dit op alle gefactureerde erelonen van de arts-specialisten (dit percentage geldt voor alle diensten en alle medische specialismen).
 • Toelichting rond remgeld, kamer- en ereloonsupplementen, forfaitaire kosten etc. kun je vinden in de opnamedocumenten ('toelichting bij de opnameverklaring') op de pagina over de kamerkeuze'.

Dienst betalingen en factuurinfo

De dienst betalingen en factuurinfo is open op dinsdag tot en met donderdag:

 • van 09.00 uur tot 12.30 uur
 • van 13.00 uur tot 16.15 uur.

Je kan deze dienst bereiken bij voorkeur per e-mail facturatie@azdamiaan.be of telefonisch gedurende de openingsuren op het nummer 059 41 40 61.


Contactformulier facturatie

pdf-, doc- of docx-bestand van maximaal 2 MB