!i

Kosten en prijsramingen

Kasdienst 1

Az Damiaan zal je op voorhand uitgebreide informatie geven over de kosten verbonden aan je ziekenhuisopname.

Het ziekenhuis factureert alle kosten en honoraria van je ziekenhuisopname via de ziekenhuisfactuur. Je kamerkeuze en de duur van de hospitalisatie hebben een invloed op het bedrag van de factuur. Je dient enkel de kosten te betalen waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt (het remgeld, kamer- en honorariumsupplementen, apotheekkosten en andere bijkomende kosten zoals telefonie, verbruiksgoederen, diverse kosten, ...).

De prijs wordt bepaald volgens de wettelijke RIZIV-reglementering. Op het ogenblik van je inschrijving vragen wij je de kamerkeuze kenbaar te maken door de ondertekening van de opnameverklaring. Er bestaat een versie voor een klassieke opname (met overnachting) en een versie voor opname in het dagziekenhuis. 

In het ziekenhuis kan uitsluitend cashloos betaald worden. Je kan betalen met betaalkaarten, kredietkaarten of Payconiq.

Dienst betalingen en factuurinfo

Voor bijkomende inlichtingen omtrent jouw facturen, kan je je wenden tot de dienst betalingen en factuurinfo. 

Je kunt de dienst bereiken via onderstaande kanalen:

  • Bij voorkeur via e-mail naar factuurinfo@azdamiaan.be of het contactformulier hieronder. 
  • Telefonisch op het nummer 059 41 40 61 tijdens de openingsuren van dinsdag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
  • Opgelet: Het loket is enkel open op afspraak. Een afspraak kan je maken via bovenstaande contactmogelijkheden.

Contactformulier facturatie

pdf-, doc- of docx-bestand van maximaal 2 MB