!i

De ziekenhuisfactuur

Voorschotten

Op de dag van je opname in het ziekenhuis dien je enkel een voorschot te betalen (overzicht met voorschottarieven).

Eindfactuur

De eindfactuur wordt je ongeveer 2 maanden na het ontslag toegestuurd. Op deze factuur staat duidelijk vermeld welk bedrag je zelf betaalt en welk bedrag het ziekenfonds moet betalen. De kosten en honoraria, terugbetaalbaar door het ziekenfonds, worden rechtstreeks met hen verrekend op voorwaarde dat je voor de periode van je opname bij een ziekenfonds aangesloten bent. Je dient dus enkel de kosten te betalen die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald. Deze kosten zijn afhankelijk van het type kamer dat je kiest en van de duur van de hospitalisatie.

Een supplement wordt aangerekend op een eenpersoonskamer en luxekamer. De berekening van het persoonlijk aandeel in de verblijfskosten gebeurt op basis van gegevens verstrekt door je ziekenfonds. 

Kosten voor de patiënt

Onderstaande kosten kunnen aangerekend worden aan de patiënt (aangesloten bij een ziekenfonds). Indien je beschikt over een hospitalisatieverzekering, kan je een deel van deze kosten terugkrijgen van je verzekeringsmaatschappij.

 • Het remgeld: je persoonlijke bijdrage voor bepaalde medische diensten, paramedische prestaties en verblijfskosten.
 • De niet-vergoedbare bedragen voor geneesmiddelen en synthesemateriaal.
 • Niet-medische kosten (telefoonkosten, water, ...).
 • Het honorariumsupplement en het kamersupplement bij verblijf in een eenpersoonskamer/ luxekamer.
 • De vervoerkosten voor een ziekenwagen.  

Rubrieken ziekenhuisfactuur

Een ziekenhuisfactuur bestaat uit verschillende elementen. Hieronder vind je een overzicht van de vijf rubrieken van de factuur. Het is mogelijk dat je factuur niet al deze rubrieken bevat (indien je geen persoonlijk aandeel hoeft te betalen voor (een) bepaalde rubriek(en)).

 • Kosten voor verblijf 
 • Forfaitair aangerekende kosten
 • Apotheekkosten (bijvoorbeeld geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen…)
 • Honoraria voor zorgverleners (artsen of andere verstrekkers)
 • Andere leveringen
 • Dringend ziekenvervoer 
 • Diverse kosten
 • BTW

Verhoogde tegemoetkoming 

Wanneer je recht hebt op 'verhoogde tegemoetkoming', betaal je aanzienlijk minder voor de ziekenhuisopname (o.a. verlaagde remgelden). Bepaalde sociale statuten of voordelen geven automatisch recht op dit statuut. Als je een laag inkomen hebt, kan je een vraag voor dit statuut indienen bij je ziekenfonds.

Betalingstermijn

De ziekenhuisfactuur van Az Damiaan dien je binnen 30 dagen na de verzenddatum te betalen.

Indien je niet tijdig betaalt, wordt een sms verstuurd om je te herinneren aan de onbetaalde factuur (op voorwaarde dat je gsm nummer gekend is bij onze diensten). Dit sms-bericht is afkomstig van een generiek nummer dat niet rechtstreeks gekoppeld is aan Az Damiaan binnen je contactpersonen in je toestel.

Deze informatie betreffende je onbetaalde factuur zal enkel naar jou verstuurd worden en niet met derden gedeeld worden. Indien je geen sms wenst te ontvangen, kan je dit meedelen bij het maken van een afspraak of door het sturen van een e-mail naar de dienst betalingen en factuurinfo: factuurinfo@azdamiaan.be.

Indien je niet tijdig betaalt, wordt de factuur verhoogd met volgende kosten:

 • administratieve rappelkosten (tot 15 euro)
 • 10 % schadevergoeding op het bedrag van uw factuur (minimaal 25 euro - maximaal 250 euro)
 • 7 % verwijlinteresten (op jaarbasis), die worden berekend vanaf de factuurdatum tot de datum waarop alle kosten vereffend zijn

Om veiligheidsredenen vragen wij om met voorkeur de factuur te betalen per overschrijving met de gestructureerde mededeling. Uitzonderlijk kun je betalen via bancontact en kredietkaart aan het loket van dienst betalingen en factuurinfo (enkel op afspraak).

Dienst betalingen en factuurinfo

Voor bijkomende inlichtingen omtrent jouw facturen, kan je je wenden tot de dienst betalingen en factuurinfo. 

Je kan de dienst bereiken via onderstaande kanalen:

 • Bij voorkeur via e-mail naar factuurinfo@azdamiaan.be of het contactformulier hieronder. 
 • Telefonisch op het nummer 059 41 40 61 tijdens de openingsuren van dinsdag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
 • Opgelet: Het loket is enkel bereikbaar op afspraak. Een afspraak kan je maken via bovenstaande contactmogelijkheden.

Contactformulier facturatie

pdf-, doc- of docx-bestand van maximaal 2 MB