!i

De ziekenhuisfactuur

Voorschotten

Op de dag van je opname of bij de voorinschrijving in het ziekenhuis moet je een voorschot betalen (overzicht met voorschottarieven). Dit voorschot wordt later verrekend bij je eindfactuur.

Als je langer dan 30 dagen in ons ziekenhuis bent opgenomen, ontvang je een tussentijdse factuur. Ook dit voorschot wordt dan verrekend bij je eindfactuur.

Eindfactuur

Je eindfactuur wordt opgemaakt op het einde van de maand waarin je ontslagen werd uit het ziekenhuis en wordt ongeveer 2 maanden daarna toegestuurd. Op deze factuur staat duidelijk vermeld welk bedrag je zelf betaalt en welk bedrag het ziekenfonds moet betalen. De kosten en honoraria, terugbetaalbaar door het ziekenfonds, worden rechtstreeks met hen verrekend op voorwaarde dat je voor de periode van je opname bij een ziekenfonds aangesloten bent. Je moet dus enkel de kosten betalen die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald. Deze kosten zijn afhankelijk van het type kamer dat je kiest en van de duur van de hospitalisatie.

Een supplement wordt aangerekend op een eenpersoonskamer en luxekamer. De berekening van het persoonlijk aandeel in de verblijfskosten gebeurt op basis van gegevens verstrekt door je ziekenfonds. 

Kosten voor de patiënt

De onderstaande kosten kunnen aangerekend worden aan de patiënt (aangesloten bij een ziekenfonds). Als je beschikt over een hospitalisatieverzekering kan je een deel van deze kosten terugkrijgen van je verzekeringsmaatschappij.

 • Het remgeld: je persoonlijke bijdrage voor bepaalde medische diensten, paramedische prestaties en verblijfskosten.
 • De niet-vergoedbare bedragen voor geneesmiddelen en synthesemateriaal.
 • Niet-medische kosten (telefoonkosten, water, ...).
 • Het honorariumsupplement en het kamersupplement bij verblijf in een eenpersoonskamer/luxekamer.
 • De vervoerkosten voor een ziekenwagen.  

Rubrieken van je ziekenhuisfactuur

Een ziekenhuisfactuur bestaat uit verschillende elementen. Hieronder vind je een overzicht van de rubrieken van de factuur. Het is mogelijk dat je factuur niet al deze rubrieken bevat, bijvoorbeeld als je geen persoonlijk aandeel hoeft te betalen voor (een) bepaalde rubriek(en).

 • Kosten voor verblijf.
 • Forfaitair aangerekende kosten.
 • Apotheekkosten (bijvoorbeeld geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen…).
 • Honoraria voor zorgverleners (artsen of andere verstrekkers).
 • Andere leveringen.
 • Dringend ziekenvervoer.
 • Diverse kosten.
 • BTW.

De kosten worden verder ingedeeld in drie kolommen:

 • Het aandeel ten laste van het ziekenfonds.
 • Het aandeel ten laste van de patiënt.
 • De supplementen.

Ten laste ziekenfonds: het bedrag dat door ons rechtstreeks aan je ziekenfonds wordt gefactureerd, onder de voorwaarde dat je aangesloten en in regel bent bij een Belgische ziekenfonds.

Ten laste patiënt en supplementen: de bedragen die ten laste zijn van jou als patiënt. 

Verhoogde tegemoetkoming 

Wanneer je recht hebt op 'verhoogde tegemoetkoming' betaal je aanzienlijk minder voor de ziekenhuisopname (onder andere verlaagde remgelden). Bepaalde sociale statuten of voordelen geven automatisch recht op dit statuut. Als je een laag inkomen hebt, kan je dit statuut aanvragen bij je ziekenfonds.

Betalingstermijn

De ziekenhuisfactuur van Az Damiaan moet je binnen 30 dagen na de verzenddatum betalen.

Als je niet tijdig betaalt, wordt een sms verstuurd om je te herinneren aan de onbetaalde factuur (op voorwaarde dat je gsm-nummer gekend is bij onze diensten). Dit sms-bericht is afkomstig van een generiek nummer dat niet rechtstreeks gekoppeld is aan Az Damiaan binnen je contactpersonen in je toestel.

Deze informatie over je onbetaalde factuur zal enkel naar jou verstuurd worden en niet met derden gedeeld worden. Als je geen sms wenst te ontvangen, kan je dit meedelen bij het maken van een afspraak of door het sturen van een e-mail naar de dienst betalingen en factuurinfo: factuurinfo@azdamiaan.be.

Als je niet tijdig betaalt, wordt de factuur verhoogd met volgende kosten:

 • administratieve rappelkosten (tot 15 euro)
 • 10 % schadevergoeding op het bedrag van uw factuur (minimaal 25 euro - maximaal 250 euro)
 • 7 % verwijlinteresten (op jaarbasis), die worden berekend vanaf de factuurdatum tot de datum waarop alle kosten vereffend zijn

Om veiligheidsredenen vragen wij om met voorkeur de factuur te betalen per overschrijving met de gestructureerde mededeling. Uitzonderlijk kan je betalen via bancontact en kredietkaart aan het loket van dienst betalingen en factuurinfo (enkel op afspraak).

Meer info

Voor bijkomende vragen over je factuur kan je steeds contact opnemen met de dienst betalingen en factuurinfo