alert!arrow-leftarrow-rightbulletcheckclipboardStroke 1dropdownfacebookGroupgluegoogle-plusCombined ShapeCombined Shapehospitalizationicon infoiinstagramFill 1looking-glassShapeopenphoneStroke 1selectselect-arrowsShapesocial-linkedinspeech-bubbleFill 1twitterShapeyoutube

De ziekenhuisfactuur

Voorschotten

Op de dag van uw opname in het ziekenhuis dient u enkel een voorschot te betalen (link naar overzicht met voorschottarieven).

Eindfactuur

De eindfactuur wordt u ongeveer 2 maanden na uw ontslag toegestuurd. Op deze factuur staat duidelijk vermeld welk bedrag u zelf betaalt en welk bedrag uw ziekenfonds moet betalen. De kosten en honoraria, terugbetaalbaar door het ziekenfonds, worden rechtstreeks met hen verrekend op voorwaarde dat u voor de periode van uw opname bij een ziekenfonds aangesloten bent. U dient dus enkel de kosten te betalen die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald. Deze kosten zijn afhankelijk van het type kamer dat u kiest en van de duur van de hospitalisatie.

Een supplement wordt aangerekend op een eenpersoonskamer en luxekamer. De berekening van uw persoonlijk aandeel in de verblijfskosten gebeurt op basis van gegevens verstrekt door uw ziekenfonds. 

Kosten voor de patiënt

Onderstaande kosten kunnen aangerekend worden aan de patiënt (aangesloten bij een ziekenfonds). Indien u beschikt over een hospitalisatieverzekering, kunt u een deel van deze kosten terugkrijgen van uw verzekeringsmaatschappij.

 • Het remgeld: uw persoonlijke bijdrage voor bepaalde medische diensten, paramedische prestaties en verblijfskosten.
 • De niet-vergoedbare bedragen voor geneesmiddelen en synthesemateriaal.
 • Niet-medische kosten (telefoonkosten, water, ...).
 • Het honorariumsupplement en het kamersupplement bij verblijf in een eenpersoonskamer/ luxekamer.
 • De vervoerkosten voor een ziekenwagen.  

Rubrieken ziekenhuisfactuur

Een ziekenhuisfactuur bestaat uit verschillende elementen. Hieronder vindt u een overzicht van de vijf rubrieken van de factuur. Het is mogelijk dat uw factuur niet al deze rubrieken bevat (indien u geen persoonlijk aandeel hoeft te betalen voor (een) bepaalde rubriek(en)).

 • Kosten voor verblijf 
 • Forfaitair aangerekende kosten
 • Apotheek-kosten (bijvoorbeeld geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen…)
 • Honoraria voor zorgverleners (artsen of andere verstrekkers)
 • Andere leveringen
 • Dringend ziekenvervoer 
 • Diverse kosten
 • BTW

Verhoogde tegemoetkoming 

Wanneer u recht hebt op 'verhoogde tegemoetkoming', betaalt u aanzienlijk minder voor uw ziekenhuisopname (o.a. verlaagde remgelden). Bepaalde sociale statuten of voordelen geven automatisch recht op dit statuut. Als u een laag inkomen hebt, kunt u een vraag voor dit statuut indienen bij uw ziekenfonds.

Betalingstermijn

De ziekenhuisfactuur van Az Damiaan dient u binnen 30 dagen na de verzenddatum te betalen.

Indien u niet tijdig betaalt, wordt een sms verstuurd om u te herinneren aan de onbetaalde factuur (op voorwaarde dat uw gsm nummer gekend is bij onze diensten). Dit sms-bericht is afkomstig van een generiek nummer dat niet rechtstreeks gekoppeld is aan Az Damiaan binnen uw contactpersonen in uw toestel.

Deze informatie betreffende uw onbetaalde factuur zal enkel naar u verstuurd worden en niet met derden gedeeld worden. Indien u geen sms wenst te ontvangen kan u dit meedelen bij het maken van een afspraak of door het sturen van een mail naar de dienst betalingen en factuurinfo: facturatie@azdamiaan.be.

Indien u niet tijdig betaalt,  wordt de factuur verhoogd met volgende kosten:

 • administratieve rappelkosten (tot 15 euro)
 • 10 % schadevergoeding op het bedrag van uw factuur (minimaal 25 euro - maximaal 250 euro)
 • 7 % verwijlinteresten (op jaarbasis) die worden berekend vanaf de factuurdatum tot de datum waarop alle kosten vereffend zijn

Om veiligheidsredenen vragen wij u bij voorkeur via overschrijving te betalen. Aan de dienst betalingen en factuurinfo kunt u met Bancontact, Mastercard of Visa betalen.


Dienst betalingen en factuurinfo

De dienst betalingen en factuurinfo is open op:

 • dinsdag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

U kan deze dienst bereiken bij voorkeur per e-mail facturatie@azdamiaan.be of telefonisch gedurende de openingsuren op het nummer 059 41 40 61.

Contactformulier facturatie

pdf-, doc- of docx-bestand van maximaal 2 MB