!i

Geïnformeerde toestemming

Sommige behandelingen, ingrepen of gebruikte materialen worden niet door het ziekenfonds terugbetaald. In dat geval moet je het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur zelf betalen. 

Het gaat onder andere om zuiver esthetische ingrepen of behandelingen of technieken die (nog) niet door je ziekenfonds terugbetaald worden en waarvoor er mogelijks wel terugbetaalde alternatieven bestaan.

Gezien er geen tussenkomst is van het ziekenfonds zal de arts-specialist het document 'geïnformeerde toestemming' (ook wel 'Informed consent' genoemd) met jou overlopen en laten ondertekenen.

Met de ondertekening van de 'geïnformeerde toestemming' verklaar je ingelicht te zijn over eventuele terugbetaalde alternatieven van de gekozen behandeling en dat de voor- en nadelen ervan eveneens duidelijk en in alle objectiviteit werden uiteengezet. 

Door je handtekening te plaatsen:

  • geef je aan weloverwogen en uitdrukkelijk te kiezen voor de bedoelde ingreep, behandeling of techniek 
  • en ga je akkoord met de kostprijs ervan.