!i

Kosten ziekenhuisopname

De totale kost van jouw ziekenhuisopname is de combinatie van de duur van je opname, je kamerkeuze, je verbruik van diverse goederen en diensten, je verzekerbaarheidssituatie en eventueel de modaliteiten van je hospitalisatieverzekering. 

Een voorschot betalen

Op de dag van je opname of bij de voorinschrijving in het ziekenhuis moet je een voorschot betalen aan het inschrijvingsloket, op rekening van het ziekenhuis. 

Dit voorschot kan je via de bankkaart betalen en wordt dan verrekend bij je eindfactuur na het ontslag uit het ziekenhuis.

De conventietarieven

Alle artsen in Az Damiaan werken voor wat betreft de activiteiten in het ziekenhuis aan conventietarieven.

In een eenpersoonskamer/luxekamer wordt naast het kamersupplement een honorariumsupplement van 110% aangerekend en dit op alle gefactureerde erelonen van de arts-specialisten (dit percentage geldt voor alle diensten en alle medische specialismen).

Toelichting rond remgeld, kamer- en honorariumsupplementen, forfaitaire kosten, enz. kan je vinden in de opnamedocumenten ('toelichting bij de opnameverklaring') op de pagina over de kamerkeuze.

Wil je meer informatie?

Voor extra vragen over je factuur kan je contact opnemen met de dienst betalingen en factuurinfo.