!i

Kosten ziekenhuisopname

De totale kost van jouw ziekenhuisopname is de combinatie van de duur van je opname, je kamerkeuze, je verbruik van diverse goederen en diensten, je verzekerbaarheidssituatie en eventueel de modaliteiten van je hospitalisatieverzekering. 

Een voorschot betalen

Op de dag van je opname of bij de voorinschrijving in het ziekenhuis moet je een voorschot betalen aan het inschrijvingsloket, op rekening van het ziekenhuis. 

Dit voorschot kan je via de bankkaart betalen en wordt dan verrekend bij je eindfactuur na het ontslag uit het ziekenhuis.

De conventietarieven

Alle artsen en paramedici in Az Damiaan werken voor wat betreft de activiteiten in het ziekenhuis aan conventietarieven.

In een eenpersoonskamer/luxekamer wordt naast het kamersupplement een honorariumsupplement van 135% aangerekend op alle honoraria van alle bij de opname betrokken artsen m.u.v. medisch-technische diensten waar een supplement van 110% van toepassing is.  Een substantieel deel van de honorariumsupplementen die worden aangerekend voor het verblijf op een eenpersoons- of luxekamer, wordt aangewend voor investeringen in (hoogtechnologisch) medisch materiaal en medische informatica voor het ziekenhuis. 

Toelichting rond remgeld, kamer- en honorariumsupplementen, forfaitaire kosten, enz. kan je vinden in de opnamedocumenten ('toelichting bij de opnameverklaring') op de pagina over de kamerkeuze.

Wil je meer informatie?

Voor extra vragen over je factuur kan je contact opnemen met de dienst betalingen en factuurinfo.