!i

Kosten ziekenhuisopname

De totale kost van jouw ziekenhuisopname is de combinatie van de duur van je opname, je kamerkeuze, je verbruik van diverse goederen en diensten, je verzekerbaarheidssituatie en eventueel de modaliteiten van je hospitalisatieverzekering. 

Alle artsen in Az Damiaan werken voor wat betreft de activiteiten in het ziekenhuis aan conventietarieven.

In een eenpersoonskamer/luxekamer wordt naast het kamersupplement een honorariumsupplement van 110% aangerekend en dit op alle gefactureerde erelonen van de arts-specialisten (dit percentage geldt voor alle diensten en alle medische specialismen).

Toelichting rond remgeld, kamer- en honorariumsupplementen, forfaitaire kosten, enz. kun je vinden in de opnamedocumenten ('toelichting bij de opnameverklaring') op de pagina over de kamerkeuze.

Meer info

Voor extra vragen omtrent je factuur kan je steeds contact opnemen met de dienst betalingen en factuurinfo.