!i

Privacy en gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming ziet toe op de verwerking van (online) persoonsgegevens binnen ons ziekenhuis.

Beleidsdocument 

Elk ziekenhuis dient, voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op patiënten, in het bijzonder medische gegevens, te beschikken over een beleid voor gegevensbescherming. Dit beleidsdocument is opgesteld in uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Je kan het volledige beleid voor gegevensbescherming in Az Damiaan raadplegen.

De functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming is je contactpersoon voor alle vragen rond privacy zoals:

  • toepassingen van de Europese privacyverordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
  • elektronische (online) gegevensdeling 
  • de geïnformeerde toestemming tot elektronische gegevensdeling. 

Je kan bij de functionaris voor gegevensbescherming terecht voor

Informatie over hoe we in Az Damiaan je persoonsgegevens beschermen

De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in een Europese verordening. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt een aantal basisregels vast waaraan we ons in het ziekenhuis moeten houden. In Az Damiaan verwerken we je (digitale) persoonsgegevens op een verantwoorde en integere manier.

Informatie over je rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

We willen je zo helder mogelijk informeren over de rechten die je kan uitoefenen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kan op onze website meer informatie vinden over die verschillende rechten.

Wist je dat …

Contact met de functionaris voor gegevensbescherming  

Voor meer informatie over de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en voor de uitoefening van je rechten kan je terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming:

  • Per brief: Functionaris voor gegevensbescherming – Gouwelozestraat 100 – 8400 Oostende
  • Per e-mail: privacy@azdamiaan.be
  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur: 059 41 67 57
  • Persoonlijk: na afspraak (via e-mail of telefonisch)