!i

Film, video en geluid

Via een affichecampagne willen Zorgnet/Icuro (een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen) en Az Damiaan de patiënten en medewerkers sensibiliseren over foto’s, selfies en ander audiovisueel beeldmateriaal. 

Een foto maken kan, maar enkel indien mensen niet ongewenst mee in beeld komen en het onderzoek niet gehinderd wordt. Op bepaalde plaatsen in het ziekenhuis worden opnames verboden. Dit staat duidelijk aangegeven. Wij zijn namelijk sterk bekommerd om de privacy van iedereen.

Mensen maken foto’s van alles wat we meemaken. Of we nu een leuke uitstap maken, onze kinderen voor het eerst naar school brengen, of geërgerd zijn omdat we moeten wachten. Alles leent zich voor de gevoelige plaat.

Een bezoek aan of een verblijf in een zorgvoorziening is daar geen uitzondering op. Als ziekenhuis kunnen wij patiënten, bezoekers en medewerkers niet algemeen verbieden om foto’s of filmpjes te maken. Wel is het belangrijk dat andere mensen niet ongewild in beeld komen. Niet zelden staat er, veelal onbewust, een andere patiënt, bezoeker of zorgmedewerker mee op de foto of in het filmpje. Dat audiovisueel materiaal wordt dan nog vaak gedeeld op sociale media, waardoor het al eens een eigen leven durft te gaan leiden.

Het portretrecht vereist een toestemming van de betrokkene, zowel voor het maken van opnames (foto’s, video’s, geluidsopnames) als voor het gebruik ervan.

Stafmedewerker PR & Communicatie Kevin Mollet

Toestemming is altijd vereist

Neem nooit opnames van patiënten, bezoekers, artsen of ziekenhuismedewerkers zonder expliciete toestemming. In principe moet de toestemming schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt. Toestemming wordt enkel gegeven voor privégebruik van de opnames en nooit voor gebruik op sociale media tenzij een zeer uitdrukkelijke toestemming. 

Als je jouw plichten niet nakomt, word je hierop aangesproken en indien de inbreuk een goede zorgverlening in de weg staat of hindert, kan je behandeling gestaakt worden. Bij agressie of geweld wordt de politie ingeschakeld. 

Journalisten, fotografen en cameraploegen moeten steeds vooraf toestemming vragen aan de stafmedewerker PR & communicatie van Az Damiaan: Kevin Mollet - 059 41 67 65 - kmollet@azdamiaan.be.