!i

Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens binnen ons ziekenhuis.

De functionaris voor gegevensbescherming is contactpersoon voor alle vragen rond privacy en toepassingen van de Europese privacyverordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

U kunt bij de functionaris voor gegevensbescherming terecht voor

Informatie over hoe we binnen Az Damiaan uw persoonsgegevens beschermen

De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in een Europese verordening. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt een aantal basisregels vast waaraan we ons in het ziekenhuis moeten houden. Binnen Az Damiaan verwerken we uw persoonsgegevens op een verantwoorde en integere manier.

Informatie over uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

We willen u zo helder mogelijk informeren over de rechten die u kan uitoefenen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kan daarom via het keuzemenu aan de linkerkant meer informatie vinden over die verschillende rechten.

Wist u dat …

  • Er een digitaal samenwerkingsplatform bestaat ‘Mijn Gezondheid’ dat u zicht geeft op uw gezondheidsgegevens. Meer informatie vindt u hier.
  • u via ‘myNexuzHealth’ inzage kan krijgen in uw medisch dossier? Meer informatie over mynexuzhealth kan u hier raadplegen. Meer informatie over inzage of afschrift van uw patiëntendossier vindt u hier op onze website.

Contact met de functionaris voor gegevensbescherming  

Voor meer informatie over de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en voor de uitoefening van uw rechten kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming:

  • Per brief: Functionaris voor gegevensbescherming – Gouwelozestraat 100 – 8400 Oostende
  • Per e-mail: privacy@azdamiaan.be
  • Telefonisch: 059 41 67 57
  • Persoonlijk: na afspraak (via e-mail of telefonisch)