!i

Afspraak annuleren

Als je niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak moet je het ziekenhuis minstens 24 uur vooraf verwittigen. Bij het niet (tijdig) verwittigen, kan een administratieve kost (minimaal 15 euro - maximaal 60 euro) worden aangerekend. Wij danken je voor het begrip.

Je kan een afspraak voor een raadpleging annuleren of verplaatsen via:

  • Het algemeen afsprakennummer 059 41 40 60. De afsprakendienst is geopend van maandag tot vrijdag telkens van 8 uur tot 18.00 uur.
  • via een rechtstreeks telefoonnummer van de raadpleging.
  • Annuleren in het weekend, op feestdagen of op weekdagen tussen 18.00 uur en 20 uur: 059 41 40 40 (Enkel annuleren, geen nieuwe afspraak maken mogelijk).
  • Online via onderstaand formulier of via MyNexuzHealth. Voor sommige artsen kan er ook online een nieuwe afspraak worden geboekt via MyNexuzNealth.

Annulatieformulier

dd/mm/jjjj - uur