!i

Kinesitherapie

Meer info

Dhr. Jordy Boey

Kinesitherapie

Boey Jordy
Subspecialisatie
Diensthoofd kinesitherapie, ergotherapie en logopedie
Voor afspraak
059 41 45 75

Onze professionals op de dienst Kinesitherapie