!i

Dr. Bart Claikens

Medische beeldvorming

Bart Claikens 2
Kwalificatie
arts-specialist medische beeldvorming
Subspecialisatie
Medische beeldvorming
Voor afspraak
059 41 60 40
Route
404
Status
Geconventioneerd voor de activiteiten in Az Damiaan
Geaccrediteerde zorgverlener
Verzekerde zorgverlener
Zelfstandige zorgverlener
Indien je niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak, moet je de arts hiervan minstens 24 uur op voorhand verwittigen. Bij het niet (tijdig) verwittigen, kan een administratieve kost (minimaal 15 euro - maximaal 60 euro) worden aangerekend. Wij danken je voor het begrip.

Over dokter Bart Claikens

Dr. Bart CLAIKENS studeerde geneeskunde aan de K.U. Leuven, waar hij zijn diploma behaalde in 1994. Daarna genoot hij van een uitstekende opleiding in de Radiologie aan het UZ Leuven. 

Aan het Leids Universitair Medisch Centrum, (Nederland), volgde hij een specialisatie opleiding in de osteo-articulaire (prof. dr. H. Bloem) en cardiale beeldvorming (prof. dr. A. de Roos).

Na zijn erkenning als arts-specialist in de Radiologie in 1999 volgde hij een bijkomende specialisatie in de interventionele radiologie en NMR in het UZ Leuven . In het Proscan Imaging Centre in Cincinatti (US) was hij fellow in osteo-articulaire beeldvorming (prof. dr. Stephen Pomeranz).

Hij is auteur van talrijke publicaties en gaf voordrachten op gerenommeerde internationale congressen. Hij is erkend stagemeester voor artsen-specialisten-in-opleiding in de Radiologie.

Hij volgende een opleiding in Ziekenhuisbeleid en –Management aan de K.U. Leuven en behaalde een M.B.A. aan de Vlerick Business School.

Bart Claikens | LinkedIn