!i

Geriatrie

Meer info

Dr. Caroline Vandenbon

Geriatrie

Caroline Vandenbon
Kwalificatie
arts-specialist geriatrie
Subspecialisatie
Geriatrie
E-mail
Voor afspraak
059 41 40 60
Status
Geconventioneerd voor de activiteiten in Az Damiaan
Geaccrediteerde zorgverlener
Verzekerde zorgverlener
Zelfstandige zorgverlener
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Namiddag op afspraak Namiddag op afspraak Namiddag op afspraak
Indien je niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak, moet je de arts hiervan minstens 24 uur op voorhand verwittigen. Bij het niet (tijdig) verwittigen, kan een administratieve kost (minimaal 15 euro - maximaal 60 euro) worden aangerekend. Wij danken je voor het begrip.

Dr. Vandenbon is erkend internist en geriater. Daarnaast volgde zij bijkomende opleiding in de diabetologie en endocrinologie.

Zij werkt als geriater op de acute geriatrische dienst en op de dienst psychogeriatrie, bij de geheugenconsultaties en geriatrische consultaties.

Zij volgde een postgraduaatopleiding palliatieve geneeskunde en is in het bezit van een certificaat van palliatief arts.

Zij is stagemeester voor de hogere opleiding geriatrie en is auteur van een aantal wetenschappelijke publicaties.