!i

Dr. Eduard D'Hondt

Nucleaire geneeskunde

Dhondt Eduard Nucleaire Geneeskunde
Kwalificatie
arts-specialist nucleaire geneeskunde
Subspecialisatie
Conventionele nucleaire geneeskunde en PET onderzoek
Voor afspraak
059 41 60 70
Route
403
Status
Geconventioneerd voor de activiteiten in Az Damiaan
Geaccrediteerde zorgverlener
Verzekerde zorgverlener
Zelfstandige zorgverlener
Indien je niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak, moet je de arts hiervan minstens 24 uur op voorhand verwittigen. Bij het niet (tijdig) verwittigen, kan een administratieve kost (minimaal 15 euro - maximaal 60 euro) worden aangerekend. Wij danken je voor het begrip.

Dokter Eduard D'Hondt is arts-specialist in de conventionele nucleaire geneeskunde en PET-onderzoek.