!i

Dr. Karel Goddeeris

Geriatrie

Karel Goddeeris
Subspecialisatie
Geriatrie
E-mail
Voor afspraak
059 41 44 20
Status
Geconventioneerd voor de activiteiten in Az Damiaan
Geaccrediteerde zorgverlener
Verzekerde zorgverlener
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Voormiddag op afspraak Voormiddag op afspraak
Geriatrisch dagziekenhuis: diagnostiek en behandeling geriatrische pathologie / syndromen, daarnaast ook nazicht en behandeling osteoporose. Indien je niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak, moet je de arts hiervan minstens 24 uur op voorhand verwittigen. Bij het niet (tijdig) verwittigen, kan een administratieve kost (minimaal 15 euro - maximaal 60 euro) worden aangerekend. Wij danken je voor het begrip.

2001: diploma geneeskunde aan de K.U. Leuven

2006: erkenning als geneesheer-specialist in de Inwendige Geneeskunde

2007: bijzondere bekwaming in de Geriatrie in het UZ gasthuisberg bij Prof. Pelemans

Tijdens de opleiding verdiepte dr. Goddeeris zich eveneens in de behandeling van osteoporose.