!i

Algemene heelkunde

Meer info

Dr. Lieven Depypere

Algemene heelkunde

Fallback Arts
Kwalificatie
toegelaten arts-specialist algemene heelkunde
Subspecialisatie
Thoracale heelkunde
Voor afspraak
059 41 42 21
Route
27
Status
Geconventioneerd voor de activiteiten in Az Damiaan
Geaccrediteerde zorgverlener
Verzekerde zorgverlener
Zelfstandige zorgverlener
Indien je niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak, moet je de arts hiervan minstens 24 uur op voorhand verwittigen. Bij het niet (tijdig) verwittigen, kan een administratieve kost (minimaal 15 euro - maximaal 60 euro) worden aangerekend. Wij danken je voor het begrip.

Over dokter Lieven Depypere

Dokter Lieven Depypere is verbonden aan de dienst Respiratoire Aandoeningen en Thoraxheelkunde (BREATHE) van UZ Leuven.

Hij is tevens deeltijds docent aan de Faculteit Geneeskunde KU Leuven.