!i

Medische oncologie - hematologie

Meer info

Dr. Sam Van Hecke

Medische oncologie - hematologie

Sam Van Hecke
Kwalificatie
arts-specialist hematologie
Subspecialisatie
Hematologie
E-mail
Voor afspraak
059 41 40 60
Route
39
Status
Geconventioneerd voor de activiteiten in Az Damiaan
Geaccrediteerde zorgverlener
Verzekerde zorgverlener
Zelfstandige zorgverlener
Indien je niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak, moet je de arts hiervan minstens 24 uur op voorhand verwittigen. Bij het niet (tijdig) verwittigen, kan een administratieve kost (minimaal 15 euro - maximaal 60 euro) worden aangerekend. Wij danken je voor het begrip.

Over dokter Sam Van Hecke

Dokter Sam Van Hecke behaalde zijn Master in de geneeskunde met grote onderscheiding aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2013. 

In 2019 studeerde dokter Van Hecke af als arts-specialist in de geneeskunde in de afstudeerrichting interne geneeskunde met bijzondere bekwaming in de hematologie.  

Hij heeft uitgebreide praktijkervaring op de verpleegeenheid, daghospitalisatie, raadpleging en aferese-eenheid van de afdeling hematologie in UZ Leuven. Daar deed hij uitzonderlijke kennis op van benigne en maligne hematologie, autologe en allogene hematopoietische stamceltransplantaties en supportieve zorgen. 

Zijn theoretische en praktische opleiding verliep in een JACIE en JCI-geaccrediteerd centrum met meer dan 130 hematopoietische stamceltransplantaties per jaar. 

Dokter Van Hecke heeft bijzondere interessevelden binnen hematologie: diagnose en behandeling van lymfomen, benigne hematologie, multipel myeloom en stamceltransplantatie en is bedreven in technische vaardigheden zoals beenmergaspiraat en botboorbiopsie, lumbaalpunctie en toediening van intrathecale chemotherapie.