!i

Wat breng je mee op raadpleging

Het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker is verplicht voor iedereen die het ziekenhuis betreedt. Je kan een mond-neusmasker aankopen via een automaat aan de ingang van het ziekenhuis (enkel cashloos betalen).

Voor de administratie

 • e-ID (identiteitskaart), kids ID of geldige verblijfsvergunning.
 • Telefoonnummer.
 • Naam en adres van je huisarts of verwijzende arts.
 • Een betaalkaart of betaalapp om je voorschot te betalen.
 • Wanneer je hospitalisatieverzekering je factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betaalt: je verzekeringskaart.
 • Als je niet bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds: een Europese zorgverzekeraar of een E112-formulier, garantieverklaring van je zorgverzekeraar, CZ-kaart voor Nederlandse patiënten.
 • Als dat voor jou van toepassing is: een waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten.

Bij een arbeidsongeval

 • datum van het ongeval
 • polisnummer van de verzekering
 • dossiernummer van het schadegeval
 • naam en adres van je verzekeringsmaatschappij
 • naam en adres van je werkgever

Voor de arts

 • Verwijsbrief van je huisarts
 • Verslagen, opnames medische beeldvorming, bloedanalyses
 • Bloedgroepkaart
 • Vaccinatiekaart
 • Overzicht van de geneesmiddelen die je neemt
 • Allergielijst
 • Dieetlijst