!i

Genetica - Erfelijkheid

Meer info

Prof. dr. Eric Legius

Genetica - Erfelijkheid

Fallback Arts
Subspecialisatie
Klinisch geneticus (consulent)
Voor afspraak
059 41 40 60
Route
45
Status
Geconventioneerd voor de activiteiten in Az Damiaan
Niet-geaccrediteerde zorgverlener
Verzekerde zorgverlener
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Op afspraak
Prof. dr. Legius houdt een keer per maand raadpleging op woensdag. Enkel op afspraak. Indien je niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak, moet je de arts hiervan minstens 24 uur op voorhand verwittigen. Bij het niet (tijdig) verwittigen, kan een administratieve kost (minimaal 15 euro - maximaal 60 euro) worden aangerekend. Wij danken je voor het begrip.

Onze professionals op de dienst Genetica - Erfelijkheid