!i

Rechten en plichten

De zorgverleners en medewerkers van Az Damiaan streven ernaar om aan alle patiënten de best mogelijke zorg te verstrekken en een kwaliteitsvolle dienstverlening te geven.

Een goed gesprek

Mochten er, ondanks hun inspanningen, bepaalde aspecten niet verlopen zoals verwacht of gewenst, dan raden wij aan dit zo vlug mogelijk met de betrokken zorgverlener of medewerker te bespreken. Een goed gesprek kan veel verhelderen en oplossen.

Als een gesprek met de rechtstreeks betrokken persoon of personen niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt, kan je terecht bij de ombudsdienst.

Wat zijn je rechten en verantwoordelijkheden als patiënt?