!i

De keuze van zorgverlener

Als patiënt heb je het recht op een vrije keuze van zorgverlener. Je hebt ook het recht om die keuze te wijzigen.

Bij spoedgevallen of tijdens wachtdiensten kan de vrije keuze van zorgverlener niet steeds worden gegarandeerd. Ook op de zorgafdelingen kan er, vanuit organisatorisch oogpunt, niet steeds rekening worden gehouden met de vrije keuze van zorgverlener. Tijdens wachtdiensten kan er bijvoorbeeld maar één specialist per discipline (aanwezig) zijn, wat de vrije keuze beperkt. 

Tijdens je verblijf kan je in contact komen met zorgverleners in opleiding. Eventuele vragen, opmerkingen of weigeringen kunnen besproken worden met de betrokken verantwoordelijken.

Als patiënt heb je het recht om de tussenkomst van een zorgverlener (arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw, kinesitherapeut, verpleegkundige,..) te weigeren. Je mag de tussenkomst van een zorgverlener evenwel niet weigeren op basis van geslacht, huidskleur of geaardheid. 

Eigen verantwoordelijkheid

Indien je als gevolg van de beperkingen op het recht op vrije keuze van zorgverlener beslist om de zorg te weigeren, dan zal de zorgverlener jou de mogelijke medische gevolgen van de beslissing tot weigering toelichten. Als patiënt neem je dan zelf de verantwoordelijkheid op voor de mogelijke gevolgen van de weigering van tussenkomst van de zorgverlener. 

De vrije keuze komt uitsluitend toe aan de patiënt zelf (of de wettig voor hem/haar optredende persoon) en geenszins aan andere personen. In dat verband wordt vanwege de patiënt of andere personen een correcte houding ten aanzien van de organisatie, de spoedgevallendienst en de wachtdiensten gevraagd.