!i

De ombudsdienst

Je kan bij de ombudsdienst terecht voor:

Informatie over de organisatie en de werking van het ziekenhuis

De zorgverlening in een ziekenhuis is een complex gebeuren waarbij heel wat medewerkers betrokken zijn. De artsen en medewerkers van Az Damiaan streven ernaar om aan alle patiënten de best mogelijke zorgen te verstrekken en een goede dienstverlening te geven.

Informatie over de rechten van de patiënt

Goede zorg gaat gepaard met een goede verstandhouding tussen zorgverstrekker en patiënt. Patiënten hebben hierbij een aantal plichten en een aantal rechten. De ombudsfunctionaris kan je hieromtrent meer informatie geven, of je kan de website van de overheid raadplegen. 

Als de zorgverlening niet naar wens verloopt…

Als de zorgverlening niet naar wens verloopt, kan je bij de ombudsdienst terecht met je vragen, opmerkingen of klachten indien je meent dat een van je rechten niet gerespecteerd werd.

Wij adviseren je om vragen, opmerkingen of problemen in eerste instantie en zo vlug mogelijk te bespreken met de rechtstreekse zorgverlener of medewerker. Bijvoorbeeld de arts, de (hoofd)verpleegkundige of een andere medewerker. Een goed gesprek kan veel ophelderen en oplossen. Als een gesprek met de rechtstreeks betrokkenen niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan je in tweede lijn terecht bij de ombudsfunctionaris.

De ombudsfunctionaris is een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale persoon die tracht te bemiddelen tussen de betrokken zorgverlener en de patiënt. De ombudsfunctionaris neemt hierbij zelf geen standpunt in, maar tracht de onenigheid op te lossen met de medewerking van beide partijen. Meer info over de klachtenbehandeling lees je hier.

Als de bemiddeling niet tot het verhoopte resultaat leidt, behoort het tot de taak van de ombudsdienst om inlichtingen te geven over andere bestaande mogelijkheden om je verzoek te behandelen.

 

Contact met de ombudsfunctionaris

Voor meer informatie over de patiëntenrechten en bij vragen, opmerkingen of klachten kunt u terecht bij de ombudsfunctionaris:
  • Per brief: Ombudsdienst - Gouwelozestraat 100 - 8400 Oostende
  • Per e-mail: ombudsfunctionaris@azdamiaan.be    
  • Telefonisch: 059 41 40 50
  • Persoonlijk: tijdens openingsuren via route 9, bij voorkeur op afspraak. 
Openingsuren van de ombudsdienst
  • Maandag: 14.00 uur – 17.00 uur
  • Dinsdag: 10.00 uur – 12.00 uur
  • Woensdag: 10.00 uur – 12.00 uur
  • Donderdag: 14.00 uur – 17.00 uur
  • Vrijdag: 10.00 uur – 12.00 uur    

Contactformulier

pdf-, doc- of docx-bestand van maximaal 2 MB