!i

Rechtsverhoudingen zorgverleners

Az Damiaan streeft ernaar om je steeds de best mogelijke zorgen te geven. Dit belet niet dat je in sommige gevallen ontevreden kan zijn over de zorgverlening of dat je van oordeel bent dat je rechten als patiënt geschonden werden en dat je hierover een klacht wenst in te dienen.

Juridisch statuut

In Az Damiaan zijn verschillende categorieën van beroepsbeoefenaars werkzaam, die niet allen hetzelfde juridisch statuut hebben. Het kan gaan om werknemers of om zelfstandige beroepsbeoefenaars. Als patiënt heb je het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn. 
  • Het ziekenhuis is aansprakelijk voor beroepsbeoefenaars die werknemer zijn. Dit heeft tot gevolg dat je zich voor klachten over tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars dient te wenden tot het ziekenhuis of de ombudsdienst, die als bemiddelaar kan optreden.
  • Het ziekenhuis is echter niet aansprakelijk voor zelfstandige beroepsbeoefenaars en voor beroepsbeoefenaars tewerkgesteld door derden. Dit heeft tot gevolg dat je zich voor klachten over tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars dient te wenden tot de beroepsbeoefenaar zelf of de ombudsdienst, die als bemiddelaar kan optreden.
In onderstaande tabel vind je de algemene informatie over de diverse categorieën van beroepsbeoefenaars werkzaam in Az Damiaan, hun statuut en de vermelding of deze al dan niet vallen onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis.

Categorie (1)
Statuut (2)
Is het ziekenhuis aansprakelijk voor deze categorie? (3)
Verzekeringsstatus (4)
Artsen, tandartsen en klinisch biologen
Zelfstandigen
Neen
Groepspolis ziekenhuis of eigen aansprakelijkheidsverzekering
Arts-specialisten in opleiding
Zelfstandigen met bijzonder statuut
Neen
Groepspolis ziekenhuis of eigen aansprakelijkheidsverzekering
Verpleegkundigen, vroedkundigen en zorgkundigen
Werknemers
Ja
Aansprakelijkheidsverzekering ziekenhuis
Bepaalde kinesitherapeuten
Werknemers
Ja
Aansprakelijkheidsverzekering ziekenhuis
Bepaalde kinesitherapeuten
Zelfstandigen
Neen
Eigen aansprakelijkheidsverzekering
Ziekenhuisapothekers
Werknemers
Ja
Aansprakelijkheidsverzekering ziekenhuis
Overige beroepsbeoefenaars
Werknemers
Ja
Aansprakelijkheidsverzekering ziekenhuis
Overige beroepsbeoefenaars
Zelfstandigen
Neen
Eigen aansprakelijkheidsverzekering
Beroepsbeoefenaars die door derden in het ziekenhuis worden tewerkgesteld
 
Nee
  • Kolom 1 omschrijft de categorie van beroepsbeoefenaars.
  • Kolom 2 geeft het statuut aan van deze categorie van beroepsbeoefenaars (zelfstandigen, werknemers of geen rechtsverhouding met het ziekenhuis).
  • Kolom 3 vermeldt of het ziekenhuis aansprakelijk is voor de betreffende categorie.
  • Kolom 4: meer info betreffende de verzekeringsstatus kan worden bekomen via de ombudsdienst.
Op de pagina van elke arts kun je de verzekeringsstatus zien.

Als je informatie wenst over het statuut van een individuele beroepsbeoefenaar (een welbepaalde arts, verpleegkundige, … ) werkzaam in Az Damiaan, kan je deze informatie opvragen bij de ombudsfunctionaris van Az Damiaan.

Algemene informatie over de vergunnings- en registratiestatus van de beroepsbeoefenaar

Meer informatie over de vergunnings- of registratiestatus van een bepaalde beroepsbeoefenaar kan je vinden op de website van het riziv.

Indien je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met de ombudsfunctionaris van Az Damiaan.