!i

Afspraken voor een vlot verblijf

Bezoek ontvangen

Om de rust en verzorging van de patiënten zo optimaal mogelijk te laten verlopen, vragen wij om de bezoekregeling te respecteren.

Gebruik van GSM

Om de veiligheid van de patiënten niet in gevaar te brengen, vragen wij uitdrukkelijk om géén gsm te gebruiken op bepaalde plaatsen in het ziekenhuis.
Deze plaatsen staan duidelijk aangeduid. In het Az Damiaan wordt door de artsen en de medewerkers gebruik gemaakt van draagbare telefoontoestellen (dect), dit zijn geen gsm-toestellen.

Roken

In navolging van het K.B. van 19 januari 2005 geldt een algemeen rookverbod in het ziekenhuis.

Verloren en gevonden voorwerpen

Mocht je vragen hebben over verloren of gevonden voorwerpen, dan kun je contact opnemen met de ombudsdienst.

Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven aan het onthaal.

Meld wanneer je de afdeling verlaat

In de loop van de dag kunnen onderzoeken of behandelingen gepland worden of kan je arts of een zorgverlener langskomen voor jou. Meld daarom steeds aan de verpleegkundigen van de eigen afdeling wanneer je de zorgeenheid verlaat en waar je heen gaat en voor hoe lang.

Wanneer je tijdens je verblijf het ziekenhuis (tijdelijk) verlaat (buiten het kader van therapie) dan draag je daarvoor de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid.

Zorgverleners in opleiding

Tijdens je verblijf kan je in contact komen met zorgverleners in opleiding. Eventuele vragen, opmerkingen of weigeringen kunnen besproken worden met de betrokken verantwoordelijken. 

Kledij

Wij vragen je steeds een kamerjas aan te trekken bij het verlaten van de kamer.

Opgelet met elektrische toestellen

Als je toestellen van thuis wilt gebruiken in het ziekenhuis, heb je daarvoor uitdrukkelijke toelating nodig. De uitzonderingen op deze regel zijn haardrogers, scheerapparaten, laptops en laders voor multimediatoestellen. Als een medewerker van het ziekenhuis oordeelt dat het toestel een veiligheidsrisico vormt, vragen we je om dit toestel niet meer te gebruiken in het ziekenhuis.