!i

Tijdens je verblijf

Telefonie

Op elke kamer is er een telefoontoestel. 

Telefoneren vanuit het ziekenhuis naar externe nummers 

Je kan een telefoongesprek aanvragen via het onthaal van het ziekenhuis. Om de onthaalmedewerker te bereiken, vorm je het nummer 11 op het toestel. 

De onthaalmedewerker belt naar het gevraagde nummer en schakelt je vervolgens door. De kostprijs is variabel naargelang het om een binnenlands of buitenlands gesprek gaat en is eveneens afhankelijk van de duurtijd van het gesprek. De internationale gesprekken worden aangerekend aan de tarieven toepasselijk volgens de landcode. 

Er wordt een eenheid aangerekend van zodra een verbinding tot stand wordt gebracht, ook indien dit door een antwoordapparaat gebeurt. 

Meer informatie omtrent de actuele kostprijs kan verkregen worden bij het onthaal. 

Hoe kan men jouw kamer in het ziekenhuis bereiken? 

Het nummer van het telefoontoestel hangt uit op de kamer. Bij eventueel transfer naar een andere kamer/zorgeenheid zal dit nummer dus wijzigen. De telefoon op je kamer kan rechtstreeks bereikt worden tussen 07.30 uur en 20.00 uur. Om de nachtrust te respecteren, worden er geen buitenlijnen aan de kamers doorverbonden tussen 20.00 uur en 7.30 uur (behalve in uiterst dringende gevallen). 

Bij moeilijkheden kan je steeds inlichtingen vragen aan het verplegend personeel.

Gratis internet

Je gaat als volgt te werk: 

  • Selecteer het netwerk "AZD-GUEST"
  • Open een internetbrowser (bv. Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari,…)
  • Accepteer eenmalig de gebruiksvoorwaarden. Je krijgt pas toegang tot het draadloos internet wanneer je de gebruiksvoorwaarden aanvaard hebt.
  • Je toestel verbindt nu automatisch met AZD-GUEST van zodra het netwerk binnen bereik is.

Het ziekenhuis biedt geen technische ondersteuning aan. In het ziekenhuis is er ook een Telenet Hotspot. 

Post

De inkomende post wordt dagelijks op de kamers rondgedeeld. Aangetekende zendingen of postwissels worden aan je gemeld en kunnen door een door jou gevolmachtigd persoon afgehaald worden op het aangeduide postpunt.

De voor u bestemde postzendingen kunt u best als volgt laten adresseren:

  •     Az Damiaan
  •     Voornaam en familienaam
  •     Kamernummer en zorgeenheid
  •     Gouwelozestraat 100
  •     8400 Oostende.

Indien je zelf brieven wenst te verzenden, kun je die afgeven aan de verpleegkundige.

Het kapsalon

In Az Damiaan staat een haarkapster voor dames en heren ter beschikking. De tarieven kun je verkrijgen bij de verpleegkundige, die tevens de afspraak voor jou zal regelen. Je dient contant te betalen.

De pedicure/manicure

Er is mogelijkheid tot pedicure en manicure. De aanvraag gebeurt via de verpleegkundige.

De bibliotheek

Een bibliotheek met een keuze aan boeken, waaronder ook exemplaren met groot lettertype, is ter beschikking. Elke zorgeenheid wordt wekelijks bezocht door een vrijwilliger die de boeken verdeelt.