!i

Tijdens je verblijf

Telefoneren in het ziekenhuis

Op elke kamer is er een telefoontoestel. 

Telefoneren vanuit het ziekenhuis naar externe nummers 

Je kan een telefoongesprek aanvragen via het onthaal van het ziekenhuis. Om de onthaalmedewerker te bereiken, vorm je het nummer 11 op het toestel. 

De onthaalmedewerker belt naar het gevraagde nummer en schakelt je vervolgens door. De kostprijs is variabel naargelang het om een binnenlands of buitenlands gesprek gaat en is eveneens afhankelijk van de duurtijd van het gesprek. De internationale gesprekken worden aangerekend aan de tarieven toepasselijk volgens de landcode. 

Er wordt een eenheid aangerekend van zodra een verbinding tot stand wordt gebracht, ook als dit met een antwoordapparaat is. 

Meer informatie over de kostprijs kan je krijgen bij het onthaal. 

Hoe kan men jouw kamer in het ziekenhuis bereiken? 

Het nummer van het telefoontoestel hangt uit op de kamer. Bij een verhuis naar een andere kamer/zorgeenheid zal dit nummer dus wijzigen. De telefoon op je kamer kan rechtstreeks bereikt worden tussen 7.30 uur en 20.00 uur. Om de nachtrust te respecteren, worden er geen buitenlijnen aan de kamers doorverbonden tussen 20.00 uur en 7.30 uur (behalve in uiterst dringende gevallen). 

Bij moeilijkheden kan je inlichtingen vragen aan het zorgpersoneel.

Internet

Ga als volgt te werk: 

 • Selecteer het netwerk 'AZD-GUEST'
 • Open een internetbrowser (bv. Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari,…)
 • Accepteer eenmalig de gebruiksvoorwaarden. Je krijgt pas toegang tot het draadloos internet wanneer je de gebruiksvoorwaarden aanvaardde.
 • Je toestel verbindt nu automatisch met 'AZD-GUEST' van zodra het netwerk binnen bereik is.

Het ziekenhuis biedt geen technische ondersteuning aan. In het ziekenhuis is er ook een Telenet Hotspot. 

Post

De inkomende post wordt dagelijks op de kamers rondgedeeld. Aangetekende zendingen of postwissels worden aan je gemeld en kunnen door een door jou gevolmachtigd persoon afgehaald worden op het aangeduide postpunt.

De voor jou bestemde postzendingen kan je best als volgt laten adresseren:

 •     Az Damiaan
 •     Voornaam en familienaam
 •     Kamernummer en zorgeenheid
 •     Gouwelozestraat 100
 •     8400 Oostende.

Als je zelf brieven wil verzenden, kan je die afgeven aan de verpleegkundige.

Maaltijden

Het maaltijdgebeuren verloopt als volgt: 

 • het ontbijt tussen 7.00 uur - 8.15 uur 
 • het middagmaal tussen 11.30 uur - 12.15 uur 
 • het avondmaal tussen 17.30 uur - 18.15 uur

We vinden het belangrijk om je als patiënt met de beste zorgen te omringen. Het serveren van een lekkere en gezonde maaltijd maakt daar deel van uit en draagt ook bij aan je herstelproces. Alle dagverse ingrediënten en producten worden door onze eigen medewerkers in huis verwerkt tot smakelijke gerechten. 

Daarom kan je bij ons zelf kiezen wat er op je bord komt. Je kan je maaltijdkeuze doorgeven in de C-meal-app. 

Als je een dieet volgt, zijn de gerechten waaruit je kan kiezen uiteraard aan je dieet aangepast.

We leggen je de werking van de app stap voor stap uit in een handige brochure. In de kamer ligt een verkorte handleiding. Uiteraard zijn onze medewerkers bereidt om je op weg te helpen.

We hopen dat deze extra service bijdraagt tot een aangenaam verblijf en een spoedig herstel.

Op enkele zorgeenheden worden de maaltijden geserveerd in buffetvorm. Als het voor jou als patiënt mogelijk is, wordt de maaltijd op deze afdeling genuttigd in een gezellig restaurant. Dit bevordert het sociaal contact met je medepatiënten. Andere patiënten krijgen de maaltijden op de kamer geserveerd.

Sommige patiënten krijgen op medisch advies een dieetmaaltijd. Als het moet, adviseert de logopedist over de vastheid van de maaltijd om slikproblemen te voorkomen.

Als je familie of bezoekers voeding of drank meebrengen, moeten zij dit vooraf laten weten aan de verpleegkundigen.

Als je nuchter moet zijn

Bij bepaalde onderzoeken of ingrepen moet je als patiënt volledig nuchter zijn. Je mag dan vooraf niet eten, drinken of roken. We proberen die periode voor jou zo kort mogelijk te houden.

Voor elke geplande ingreep op het operatiekwartier in Az Damiaan geldt de 6/4/2 uur-regel bij het preoperatief vasten (nuchter zijn). Dit betekent dat je:

 • tot 6 uur voor de ingreep: licht vast voedsel mag eten
 • tot 4 uur voor de ingreep: niet-heldere dranken zoals (moeder)melk) mag drinken
 • tot 2 uur voor de ingreep : heldere dranken mag drinken.

Heldere dranken zijn: water, limonade en frisdrank zonder koolzuur (bruis), heldere vruchtensappen (appel/druif), koffie of thee zonder melk (maximaal 2 kopjes) en heldere isotone sportdranken.

Deze 6/4/2 uur-regel geldt voor kinderen en volwassenen.

Het kapsalon

In Az Damiaan werkt een haarkapster voor dames en heren. De tarieven kun je verkrijgen bij de verpleegkundige, die tevens de afspraak voor jou zal regelen. Je moet contant betalen.

De pedicure/manicure

Er is mogelijkheid tot pedicure en manicure. Je vraagt dit aan via de verpleegkundige.