!i

Tijdens je verblijf

Telefonie

Op elke kamer is er een telefoontoestel. 

Telefoneren vanuit het ziekenhuis naar externe nummers 

Je kan een telefoongesprek aanvragen via het onthaal van het ziekenhuis. Om de onthaalmedewerker te bereiken, vorm je het nummer 11 op het toestel. 

De onthaalmedewerker belt naar het gevraagde nummer en schakelt je vervolgens door. De kostprijs is variabel naargelang het om een binnenlands of buitenlands gesprek gaat en is eveneens afhankelijk van de duurtijd van het gesprek. De internationale gesprekken worden aangerekend aan de tarieven toepasselijk volgens de landcode. 

Er wordt een eenheid aangerekend van zodra een verbinding tot stand wordt gebracht, ook als dit door een antwoordapparaat gebeurt. 

Meer informatie over de actuele kostprijs kan je krijgen bij het onthaal. 

Hoe kan men jouw kamer in het ziekenhuis bereiken? 

Het nummer van het telefoontoestel hangt uit op de kamer. Bij een verhuis naar een andere kamer/zorgeenheid zal dit nummer dus wijzigen. De telefoon op je kamer kan rechtstreeks bereikt worden tussen 07.30 uur en 20.00 uur. Om de nachtrust te respecteren, worden er geen buitenlijnen aan de kamers doorverbonden tussen 20.00 uur en 7.30 uur (behalve in uiterst dringende gevallen). 

Bij moeilijkheden kan je inlichtingen vragen aan het verplegend personeel.

Internet

Je gaat als volgt te werk: 

 • Selecteer het netwerk "AZD-GUEST"
 • Open een internetbrowser (bv. Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari,…)
 • Accepteer eenmalig de gebruiksvoorwaarden. Je krijgt pas toegang tot het draadloos internet wanneer je de gebruiksvoorwaarden aanvaard hebt.
 • Je toestel verbindt nu automatisch met AZD-GUEST van zodra het netwerk binnen bereik is.

Het ziekenhuis biedt geen technische ondersteuning aan. In het ziekenhuis is er ook een Telenet Hotspot. 

Post

De inkomende post wordt dagelijks op de kamers rondgedeeld. Aangetekende zendingen of postwissels worden aan je gemeld en kunnen door een door jou gevolmachtigd persoon afgehaald worden op het aangeduide postpunt.

De voor jou bestemde postzendingen kan je best als volgt laten adresseren:

 •     Az Damiaan
 •     Voornaam en familienaam
 •     Kamernummer en zorgeenheid
 •     Gouwelozestraat 100
 •     8400 Oostende.

Als je zelf brieven wenst te verzenden, kan je die afgeven aan de verpleegkundige.

Maaltijden

Het maaltijdgebeuren verloopt als volgt: 

 • het ontbijt tussen 07.00 uur - 08.15 uur 
 • het middagmaal tussen 11.30 uur - 12.15 uur 
 • het avondmaal tussen 17.30 uur - 18.15 uur

Een goed uitgebalanceerde en zo nodig aangepaste voeding bevordert het herstel.

Alle dagverse ingrediënten en producten worden door onze eigen medewerkers in huis verwerkt tot smakelijke gerechten. Via interne en externe controles wordt de kwaliteit van het volledige bereidingsproces bewaakt. Onze keuken voldoet aan de strengste normen.

De patiënten krijgen dagelijks een medewerker van de dieetafdeling op de kamer. Die bevraagt de wensen voor de maaltijden van de dag erna. Op vrijdag worden de voedingswensen besproken voor zaterdag, zondag en maandag.

Op enkele zorgeenheden worden de maaltijden geserveerd in buffetvorm. Als het voor de patiënt mogelijk is, wordt de maaltijd op deze afdeling genuttigd in een gezellig restaurant. Dit bevordert o.m. het sociaal contact met de medepatiënten. Alle andere patiënten krijgen de maaltijden op de kamer geserveerd.

Sommige patiënten krijgen op medisch advies een dieetmaaltijd. Als het moet, adviseert de logopedist over de vastheid van de maaltijd om slikproblemen te voorkomen.

Als familie of bezoekers voeding of drank meebrengen, moeten zij hierover vooraf overleggen met de verpleegkundigen.

Bepaalde onderzoeken of ingrepen vereisen dat de patiënt volledig nuchter is. Je mag dan voraf niet eten, drinken of roken. We proberen die periode zo kort mogelijk te houden.

Ondervoeding is in verschillende zorginstellingen een vaak voorkomend probleem. In Az Damiaan proberen we dan ook zo veel mogelijk aandacht te schenken aan ‘nutritie’. In de strijd tegen ondervoeding kan het nodig zijn om patiënten sondevoeding te geven of specifieke bijvoeding.

Het kapsalon

In Az Damiaan werkt een haarkapster voor dames en heren. De tarieven kun je verkrijgen bij de verpleegkundige, die tevens de afspraak voor jou zal regelen. Je moet contant betalen.

De pedicure/manicure

Er is mogelijkheid tot pedicure en manicure. De aanvraag gebeurt via de verpleegkundige.

De bibliotheek

We hebben een bibliotheek met een keuze aan boeken, waaronder ook exemplaren met groot lettertype. Elke zorgeenheid wordt wekelijks bezocht door een vrijwilliger die de boeken verdeelt.