!i

Gebruiksvoorwaarden internet

Voorwaarden

Az Damiaan biedt de opgenomen patiënten toegang tot het internet aan. Door in te loggen, aanvaard je onderstaande gebruiksvoorwaarden en verbind je er zich toe om deze na te leven.

 • Indien uw toestel geen WIFI/WLAN kaart heeft die het 802.11 (g) protocol ondersteunt, dan kun je geen verbinding maken.
 • Az Damiaan biedt op geen enkele wijze ondersteuning bij deze dienstverlening.
 • Az Damiaan biedt deze dienst aan.
 • De dienst moet te allen tijde beschouwd worden als een gunst. Het ziekenhuis geeft dan ook geen garantie op de kwaliteit van de internetverbinding. Het ziekenhuis behoudt tevens het recht om het draadloos internet al dan niet tijdelijk onbeschikbaar te stellen zonder voorafgaande verwittiging, zonder reden en op eender welk moment.
 • Het gebruik van het draadloze netwerk is volledig op eigen risico. Az Damiaan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
  • misbruik door bepaalde gebruikers
  • schade berokkend aan toestellen of inhoud (bestanden, toepassingen e.d.) door bijvoorbeeld virussen of door het uitvallen van de internetverbinding
  • diefstal van toestellen
 • De gebruikers en desgevallend de ouders/voogd van minderjarige patiënten zijn verantwoordelijk voor het internetgebruik. De gebruiker zal het internet gebruiken als een goede huisvader en zal het slechts voor rechtmatige en wettige doeleinden gebruiken. Az Damiaan kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een onrechtmatig of onwettig gebruik van het internet.
 • De gebruiker zal vermijden dat de rust op de kamer of op de zorgeenheden verstoord wordt door het internetgebruik.
 • De gebruikers en desgevallend de ouders/voogd van minderjarige patiënten gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat Az Damiaan bepaalde (persoons)gegevens inzake het internetgebruik kan bewaren. Dit zal gebeuren conform de wettelijke normen, onder meer de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.