!i

De kamerkeuze

Bij de voorinschrijving of bij de eigenlijke ziekenhuisopname geef je aan welke kamer je verkiest. Je kunt kiezen voor:

  • een gemeenschappelijke kamer 
  • een tweepersoonskamer 
  • een eenpersoonskamer
  • op de kraamafdeling zijn enkele luxekamers met terras voorzien.

Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met je keuze, maar je zult ongetwijfeld begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is.

Tijdens het opnamegesprek zullen wij je graag informeren over de kosten van je verblijf. 

Het prijsverschil tussen de kamertypes heeft enkel te maken met het groter comfort en privacy, niet met de kwaliteit van de behandeling en verzorging.

In een eenpersoonskamer/luxekamer wordt naast het kamersupplement een honorariumsupplement van 110 % aangerekend en dit op alle gefactureerde erelonen van de arts-specialisten (dit percentage geldt voor alle diensten en alle medische specialismen).

Een deel van de honorariumsupplementen aange­rekend tijdens het verblijf op een eenpersoonskamer/luxekamer wordt aangewend voor investeringen in medisch materiaal en voor dekking van de werkingskosten van het ziekenhuis.

In een tweepersoonskamer wordt geen kamersupplement aangerekend.

Wij beschikken over een prijssimulator. Voor de meest frequente ingrepen kunnen wij u het prijsverschil bij een opname in een eenpersoonskamer en meerpersoonskamer aangeven. Maak hier een prijsraming van uw opname.

Overnachting bij de patiënt ('rooming-in')

Als partner, ouder, familielid, ... van een patiënt heb je de mogelijkheid om op bepaalde zorgeenheden mee te overnachten in het ziekenhuis. Dit is onder meer mogelijk op de diensten Materniteit, Pediatrie en Palliatieve zorgen. De tarieven voor deze overnachting (en eventuele maaltijden) vind je in onze 'overzichtslijst prijzen van diverse goederen en diensten', op de pagina 'Kosten en prijsramingen'.

Kamer ‘ouder en kind’

De formule ‘kamer ouder en kind’ kan zowel in een tweepersoonskamer (meerdere kinderen met hun ouders) als in een eenpersoonskamer.

Wanneer je kiest voor de formule ‘kamer ouder en kind’ in een eenpersoonskamer zal er een honorariumsupplement van 110 % worden aangerekend en dit op alle gefactureerde honoraria. Hierbij worden er geen kamersupplementen gefactureerd. 

Opnamedocumenten

Hieronder vind je de opnamedocumenten. Deze bevatten, per type opname (daghospitalisatie of klassieke hospitalisatie), informatie rond remgeld, kamer- en ereloonsupplementen, forfaitaire kosten etc.: