!i

De kamerkeuze

Bij de voorinschrijving of bij de eigenlijke ziekenhuisopname geef je aan welke kamer je verkiest. Je kunt kiezen voor:

  • een gemeenschappelijke kamer 
  • een tweepersoonskamer 
  • een eenpersoonskamer
  • op de kraamafdeling zijn enkele luxekamers met terras voorzien.

Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met je keuze, maar je zult ongetwijfeld begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is.

Tijdens het opnamegesprek zullen wij je graag informeren over de kosten van je verblijf. 

Het prijsverschil tussen de kamertypes heeft enkel te maken met het groter comfort en privacy, niet met de kwaliteit van de behandeling en verzorging.

In een eenpersoonskamer/luxekamer wordt naast het kamersupplement een honorariumsupplement van 135 % aangerekend en dit op alle honoraria van alle bij de opname betrokken artsen m.u.v. 110% voor medisch-technische diensten.

Een substantieel deel van de honorariumsupplementen aange­rekend tijdens het verblijf op een eenpersoonskamer/luxekamer wordt aangewend voor investeringen in (hoogtechnologisch) medisch materiaal en medische informatica voor het ziekenhuis.

In een tweepersoonskamer worden geen kamer- en honorariumsupplementen aangerekend.

Wij beschikken over een prijssimulator. Voor de meest frequente ingrepen kunnen wij u het prijsverschil bij een opname in een eenpersoonskamer en meerpersoonskamer aangeven. Maak hier een prijsraming van uw opname.

Overnachting bij de patiënt ('rooming-in')

Als partner, ouder, familielid, ... van een patiënt heb je de mogelijkheid om op bepaalde zorgeenheden mee te overnachten in het ziekenhuis

Opnamedocumenten

Hieronder vind je de opnamedocumenten. Deze bevatten, per type opname (daghospitalisatie of klassieke hospitalisatie), informatie rond remgeld, kamer- en ereloonsupplementen, forfaitaire kosten etc.: