!i

Meebrengen bij opname

Het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker is verplicht voor iedereen die het ziekenhuis betreedt. Je kan een correct mond-neusmasker aanschaffen via een automaat in onze inkomhal (enkel cashloos betalen).

Administratief

 • Je identiteitskaart.
 • Je mutualiteitgegevens (eventueel attest sociaal verzekerde).
 • Indien je een aanvullende hospitalisatieverzekering hebt: naam van uw verzekeraar + kaart van je verzekeraar (DKV, Medi-Assistance, Medi-Link, Assurcard, ...) indien je hierover beschikt.
 • Bij arbeidsongeval: een formulier van ongevalverklaring
  • naam en adres van uw werkgever en van de verzekeringsmaatschappij
  • polisnummer
  • datum van het ongeval
 • Naam, adres en telefoonnummer van de persoon tot wie wij ons kunnen wenden tijdens uw verblijf.
 • In voorkomend geval: een betalingsverbintenis van het OCMW of van een verzekeringsinstelling.
 • Voor personen met een buitenlands domicilie: het formulier van je buitenlands ziekenfonds (voor EG-landen: de Europese ziekteverzekeringskaart).
 • (Indien nodig) het nummer Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) of Nationaal Instituut voor Oorlogs- invaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers.
 • Bij de opname wordt een voorschot gevraagd van voor een:
  • gemeenschappelijke en tweepersoonskamer: max. 150 euro;
  • eenpersoonskamer: 300 euro;
  • luxekamer materniteit: 400 euro.
 • Om veiligheidsredenen vragen wij te betalen met Bancontact, Visa of Mastercard.

Medisch

 • De verwijsbrief van je huisarts of arts-specialist.
 • Recente medische documenten (bijvoorbeeld röntgenbeelden, rapporten, ...).
 • Bloedgroepkaart.
 • De geneesmiddelen (of een lijst daarvan) die je geregeld of de laatste dagen innam.

Persoonlijk

 • Voldoende persoonlijke kledij.
 • Toiletbenodigdheden zoals handdoeken, washandjes, tandenpoets- en scheergerief.
 • Nachtkledij, kamerjas, ondergoed, zakdoeken en pantoffels.
 • Lectuur.

Opgepast met geld en waardevolle voorwerpen

Je brengt best geen waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van patiënten.

Op de kamer is een individuele kluis aanwezig. Plaats daar je waardevolle zaken in. Laat nooit je portefeuille, handtas of waardevolle zaken onbewaakt achter op de kamer.