!i

Na je ziekenhuisopname

Je behandelende arts bespreekt samen met jou  je ontslag uit het ziekenhuis. De verpleegkundige van je afdeling bezorgt je de nodige documenten en zal je informeren over de verdere verzorging.


De verblijfsduur in het ziekenhuis wordt steeds korter. Een ontslag uit het ziekenhuis gebeurt meestal in de voormiddag.
Hierdoor stijgt de vraag naar:

  • meer ondersteuning van de thuissituatie: thuisverpleging, gezinshulp, uitleenmateriaal, warme maaltijden, poetshulp,…
  • doorverwijzing naar andere instellingen: RVT, kortverblijf, revalidatiecentrum, hersteloord, …
Stel daarom voor uw opname volgende vragen:
  • Kan er iemand je naar huis brengen?
  • Is er iemand aanwezig als je thuiskomt?
  • Kun je alle dagelijkse taken terug op zich nemen?
  • Is er thuis een hulpbehoevende persoon aanwezig tijdens je opname? Moet er hiervoor hulp gezocht worden?
  • Is er verdere thuisverzorging nodig?
  • Is er nood aan bijkomende hulpmiddelen (looprek, rolstoel, krukken, aangepast bed, …)


Sociale dienst

Een goede voorbereiding van je ontslag uit het ziekenhuis zorgt voor een vlotte overgang naar de thuissituatie.

Indien je mogelijke problemen voorziet neem dan contact op met de sociale dienst.
De sociale dienst is iedere werkdag te bereiken tussen 9 uur en 16 uur op het nummer 059 41 40 66.