!i

Na je ziekenhuisopname

Je behandelende arts bespreekt samen met jou je ontslag uit het ziekenhuis voor of tijdens je opname. In de meeste gevallen is de check-out voor 11 uur. De dag van het ontslag bezorgt de verpleegkundige van je afdeling je de nodige documenten en zal je informeren over de verdere verzorging.

De verblijfsduur in het ziekenhuis wordt steeds korter. Hierdoor stijgt de vraag naar:

 • meer ondersteuning van de thuissituatie: thuisverpleging, gezinshulp, uitleenmateriaal, warme maaltijden, poetshulp,…
 • doorverwijzing naar andere instellingen: RVT, kortverblijf, revalidatiecentrum, hersteloord, …

Bereid je ontslag voor

Een veilige thuiskomst na je ziekenhuisopname is een belangrijke stap in je genezingsproces. De dag van je ontslag is de check-out na het ontbijt. 

 Om je ontslag vlot voor te bereiden geven we je volgende vragen mee:

 • Kan er iemand je naar huis brengen?
 • Is er iemand aanwezig als je thuiskomt?
 • Kun je alle dagelijkse taken terug op zich nemen?
 • Is er thuis een hulpbehoevende persoon aanwezig tijdens je opname? Moet er hiervoor hulp gezocht worden?
 • Is er verdere thuisverzorging nodig?
 • Is er nood aan bijkomende hulpmiddelen (looprek, rolstoel, krukken, aangepast bed, …). Deze of andere hulpmiddelen kan je aanvragen via de uitleendienst van je ziekenfonds.    

Een goede voorbereiding van je ontslag uit het ziekenhuis zorgt voor een vlotte overgang naar de thuissituatie.

Verlaat goed geïnformeerd het ziekenhuis

Het is belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over het verdere verloop van jouw herstel. Vraag daarom voldoende uitleg:

 • Zijn er bepaalde symptomen of signalen waarop je moet letten?
 • Welke medicatie moet je nemen, wanneer en hoe lang?
 • Je krijgt een lijst met de voorgeschreven geneesmiddelen en je medicatieschema.
 • Met wie kan je contact opnemen als er problemen zijn?
 • Moet je nog therapie volgen en hoe lang?
 • Moet je nog op controle komen?
 • Wanneer kan je jouw normale activiteiten opnieuw hervatten?

Heb je nog andere vragen? Stel ze dan zeker aan de verpleegkundige voor je naar huis vertrekt. Heb je bij thuiskomst nog vragen? Aarzel dan niet om de behandeld arts of hoofdverpleegkundige van de zorgeenheid te contacteren of je huisarts.

TIP

Controleer bij het verlaten van de kamer of je al jouw persoonlijke bezittingen hebt ingepakt. Kijk zeker de kasten, nachtkastje, kluis en badkamer goed na! De zaken die aan het ziekenhuis toebehoren (zoals kussen, linnen,…) worden in de kamer achtergelaten.

Heb je een rolstoel of een taxidienst of ziekenvervoer nodig, dan zal de verpleegkundige je hierbij helpen. 

Sociale dienst

Als je mogelijke problemen voorziet, neem dan als patiënt of diens omgeving contact op met de sociale dienst.

De sociale dienst is elke werkdag te bereiken tussen 9.00 uur en 16.00 uur op het nummer 059 41 40 66.

Je vindt ook heel wat informatie op De sociale kaart

De ziekenhuisfactuur

Enige tijd na je hospitalisatie zal je de factuur ontvangen. Hier lees je meer informatie over je ziekenhuisfactuur

Tip: heeft jouw opname een arbeidsongeschiktheid tot gevolg, verwittig hiervan tijdig je ziekenfonds.

Ontslagbrochure

In de onthaalbrochure bij een ziekenhuisopname lees je ook ontslaginformatie.