alert!arrow-leftarrow-rightbulletcheckclipboardStroke 1dropdownfacebookGroupgluegoogle-plusCombined ShapeCombined Shapehospitalizationicon infoiinstagramFill 1looking-glassShapeopenphoneStroke 1selectselect-arrowsShapesocial-linkedinspeech-bubbleFill 1twitterShapeyoutube

Na uw ziekenhuisopname

Uw behandelende arts bespreekt samen met u uw ontslag uit het ziekenhuis. De verpleegkundige van uw afdeling bezorgt u de nodige documenten en zal u informeren over de verdere verzorging.


De verblijfsduur in het ziekenhuis wordt steeds korter. Een ontslag uit het ziekenhuis gebeurt meestal in de voormiddag.
Hierdoor stijgt de vraag naar:

  • meer ondersteuning van de thuissituatie: thuisverpleging, gezinshulp, uitleenmateriaal, warme maaltijden, poetshulp,…
  • doorverwijzing naar andere instellingen: RVT, kortverblijf, revalidatiecentrum, hersteloord, …
Stel daarom voor uw opname volgende vragen:
  • Kan er iemand u naar huis brengen?
  • Is er iemand aanwezig als u thuiskomt?
  • Kunt u alle dagelijkse taken terug op zich nemen?
  • Is er thuis een hulpbehoevende persoon aanwezig tijdens uw opname? Moet er hiervoor hulp gezocht worden?
  • Is er verdere thuisverzorging nodig?
  • Is er nood aan bijkomende hulpmiddelen (looprek, rolstoel, krukken, aangepast bed, …)


Sociale dienst

Een goede voorbereiding van uw ontslag uit het ziekenhuis zorgt voor een vlotte overgang naar de thuissituatie.

Indien u mogelijke problemen voorziet neem dan voor uw opname contact op met de sociale dienst.
De sociale dienst is iedere werkdag te bereiken tussen 9 uur en 16 uur op het nummer 059 41 40 66.