!i

Rooming-in

Rooming-in (overnachting en maaltijden op de kamer voor bezoekers) is enkel mogelijk op eenpersoonskamers.

Elke vraag voor begeleidend overnachten wordt eerst met de zorgeenheid of behandelende arts besproken.

De begeleidende persoon die overnacht, is volledig zelfstandig en kan niet rekenen op verpleegkundige zorg. Indien je om medische redenen in een eenpersoonskamer ligt, (bijvoorbeeld besmettingsgevaar) kan de begeleidende persoon enkel overnachten als je medische toestand dit toelaat.

De tarieven voor deze overnachting (en eventuele maaltijden) vind je in onze 'overzichtslijst prijzen van diverse goederen en diensten', op de pagina 'Kosten en prijsramingen'.

Pediatrie

Eén ouder kan rooming-in formule hebben bij het kind. Dat betekent dat je blijft slapen bij jouw kind en 24u op 24u aanwezig bent.

Rooming-in kost 21,50 euro per nacht (incl. ontbijt) of 11,00 euro per nacht (excl. ontbijt) en omvat:

 • Slapen in een groot ziekenhuisbed, een uitklapbare bedbank of een geïntegreerde bedbank, afhankelijk van de kamer. Dit is afhankelijk van bezetting op de afdeling of triage op basis van infectie/niet-infectie (met saskamer).
 • In elke kamer voor rooming-in is er een aparte badkamer voorzien met douche, lavabo en toilet. Handdoeken, washandjes, toiletmateriaal,… zijn niet inbegrepen.

 Er kan een standaard middag- en avondmaal aangevraagd worden via de verpleegkundige. Voor elke maaltijd wordt een vergoeding aangerekend:

 • middagmaal: 16,30 euro
 • avondmaal: 10,50 euro

Wanneer je kiest voor de formule ‘kamer ouder en kind’ in een eenpersoonskamer zal er een honorariumsupplement van 135 % worden aangerekend op alle honoraria van alle bij de opname betrokken artsen, m.u.v. medisch-technische diensten waar een supplement van 110% van toepassing is. Een substantieel deel van de honorariumsupplementen die worden aangerekend voor het verblijf op een eenpersoons- of luxekamer, wordt aangewend voor investeringen in (hoogtechnologisch) medisch materiaal en medische informatica voor het ziekenhuis. 

Hierbij worden er geen kamersupplementen gefactureerd. 

Materniteit

Op de dienst Materniteit heeft de partner de mogelijkheid om te blijven slapen (enkel in een éénpersoonskamer). Dit wordt afgesproken met de vroedvrouw. 

Rooming-in kost 21,50 euro (*) per nacht en omvat:

 • Standaardontbijt op de kamer.
 • Een zetelbed. Wij voorzien lakens, een deken, een kussen,…
 • In elke kamer voor rooming-in is er een badkamer voorzien met douche, lavabo en toilet. Handdoeken, washandjes, toiletmateriaal,… zijn niet inbegrepen.

Het middag- en avondmaal zijn niet inbegrepen en kunnen genuttigd worden in de cafetaria.

Er is op de dienst Materniteit ook rooming-in mogelijk:

 • na ontslag op neonatologie kunnen beide ouders voor 24 uur bij de baby verblijven.
 • verlengd verblijf voor de moeder met een kindje die op neonatale verblijft. Dit is enkel mogelijk als een verdere aanwezigheid van de moeder aangewezen is en op advies van de pediaters.

(*) te verhogen met 21% BTW

Palliatieve zorg

Er is de mogelijkheid tot overnachting op de kamer door één begeleidend persoon. Door de COVID-19-maatregelen moet dit steeds dezelfde persoon zijn. Voor het starten van de rooming-in wordt bij deze persoon een PCR-test afgenomen uit voorzorg. Uiteraard moet deze negatief zijn.

Rooming-in kost 21,50 euro per nacht (*) en omvat:

 • Standaardontbijt op de kamer.
 • Een zetelbed of een een koppelbed (bed dat aansluit op het bed van de patiënt). Wij voorzien lakens, een deken, een kussen,...
 • In elke kamer is er een badkamer voorzien met douche, lavabo en toilet. Handdoeken, washandjes, toiletmateriaal,… zijn niet inbegrepen.
 • Gebruik van gemeenschappelijke douches en bezoekerstoilet op de gang.

Er kan een middag- en avondmaal aangevraagd worden via de verpleegkundige. Voor elke maaltijd wordt een vergoeding aangerekend:

 • middagmaal: 16,30 euro (*)
 • avondmaal: 10,50 euro (*)

Indien de patiënt zelf niets meer kan eten of drinken door een algemeen slechte toestand, kan deze maaltijd genuttigd worden door de persoon met rooming-in.

(*) te verhogen met 21% BTW

Belangrijk

Aangevraagde maaltijden worden steeds aangerekend. Hou ermee rekening dat de betaling van de onkosten op rekening komt van de patiënt.

Voor rooming-in op materniteit en palliatieve zorg zijn we wettelijk verplicht om 21% BTW aan te rekenen.

Voor de overige patiënten is er standaard geen mogelijkheid tot rooming-in en verwijzen we bezoekers door naar de cafetaria voor een maaltijd.