!i

Menselijk lichaamsmateriaal

De laboratoria van Az Damiaan bewaren geen restmateriaal of overblijvend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek.

Het ziekenhuis beschikt over een depot voor gedoneerde femurkoppen. Tijdens een geplande heupoperatie voor het plaatsen van een heupprothese, verwijdert men de heupkop om een kunstgewricht in te planten. Dit stuk bot kan echter – in sommige gevallen en na de nodige testen - gebruikt worden bij andere patiënten. 

Dit gebeurt enkel mits toestemming van de donerende patiënt en na ondertekening van een toestemmingsformulier.

Dit staat onder strenge controle van het Federaal agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.