!i

Orgaandonatie

In België wachten meer dan 1000 mensen op een orgaan. Elk jaar sterven een honderdtal Belgen omdat ze niet op tijd een nieuw orgaan kregen. Eén orgaandonor kan tot acht levens redden en de levenskwaliteit van vijftig mensen verbeteren. Az Damiaan beschikt over een  functie ‘locale donorcoördinatie’, om de wegname van organen bij overledenen in goede banen te leiden.

Er wordt altijd naartoe gestreefd de patiënt te genezen. Soms lukt dit niet en overlijdt de patiënt.

Dan is er een mogelijkheid dat de patiënt in aanmerking komt voor orgaandonatie.

Er zijn 2 types van donoren:

 • DBD: Donation after Brain Death (hersendode patiënten)
 • DCD: Donation after Circulary Death (patiënten waarvan het hart niet meer pompt)

De Belgische wetgeving is gebaseerd op de 'veronderstelde instemming' tot donatie. Dat wil zeggen dat iedere Belg, bij overlijden, automatisch donor wordt tenzij hij/zij bij leven kenbaar heeft gemaakt dit niet te willen (verzet heeft aangetekend).

Vanaf 18 jaar kan iedereen zijn wens of verzet voor orgaandonatie officieel laten registreren bij de bevolkingsdienst van zijn/haar gemeente. Als er geen registratie is en je op de hoogte bent van de mening van je naaste hieromtrent, kan je die aan de arts meedelen. De arts zal je wens respecteren. Ook als je door je religie bezwaren hebt, zal dit gerespecteerd worden.

De ontvanger weet niet wie zijn donor was of vanwaar hij kwam. Ook de nabestaanden van de donor weten niet wie geholpen werd. De anonimiteit is bij wet verplicht.

Wie betaalt de kosten?

De kosten voor de behandeling van de donor worden onder de verschillende ontvangers verdeeld. Als (familie van de) donor betaal je dus niets voor de ingreep die gepaard gaat met de orgaandonatie. Begrafeniskosten blijven wel ten laste van de familie van de donor.

Onze coördinatoren

Meer informatie  Verklaring voor orgaandonatie

  • Het basisprincipe is dat organen en weefsel, bestemd voor transplantatie, kunnen worden weggenomen na het overlijden bij iedereen die zijn woonplaats in België heeft.
  • Juridisch gezien is de toestemming van de familie van de donor niet vereist en moet hun wens niet gerespecteerd worden. De arts is wel juridisch verplicht om vóór de wegneming te informeren naar een mogelijk - door de donor uitgedrukt - verzet. Dit leidt er toe dat artsen bij stilzwijgen van de donor in de praktijk vaak slechts tot orgaanwegneming overgaan met instemming van de nabestaanden.
  • Keuze voor orgaandonatie kan men gratis officieel bekendmaken door een formulier voor instemming of weigering te tekenen en door te sturen naar het Rijksregister (consulteerbaar door betrokken hulpverleners). 

  Testament betreffende lichaamsschenking aan de wetenschap

  • Hiervoor moet je een handgeschreven document opmaken waarin je een universiteit van eigen keuze aanduidt die aanspraak kan maken op het lichaam.