!i

Voorafgaande zorgplanning

Nog voor het levenseinde zich aandient, is het aangewezen om daar al over na te denken en je keuzes vast te leggen. In Az Damiaan ondersteunen we initiatieven om voorafgaande zorgplanning tijdig bespreekbaar te maken.

Wil je nadenken over welke zorg je later wil? Dan kan je met je familie en eventuele zorgverleners aan voorafgaande zorgplanning doen. 

Samen met hen bespreek je hoe je die zorg ziet en wat je zelf belangrijk vindt. Dat maakt het gemakkelijker voor zorgverleners en familie om beslissingen te nemen en samen voor jou te zorgen, indien je dit zelf niet meer kunt zeggen.

Elk jaar komen er immers heel wat mensen in een situatie terecht waarin ze, omwille van een onomkeerbare coma, dementie of een andere aandoening, niet meer in staat zijn om zelf beslissingen te  nemen over de zorg en de medische behandelingen die ze wel of niet meer willen. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na een hersenbloeding, een zwaar verkeersongeval of een zwaar ski-ongeval. Het kan dus ook bij jou of je familie voorvallen. 

Voorafgaande zorgplanning

Voorafgaande zorgplanning is een proces van overleg tussen jou en andere personen over wat jij nog wil en niet op het moment dat je zelf niet meer in staat bent om dit kenbaar te maken. 

Het is een proces van overleg met de andere personen met wie je dit wil bespreken. Dit kan je partner zijn, je kinderen, een goede vriend, je zorgverleners en best ook met je huisarts. Zeker ook met iemand die je als je vertegenwoordiger wil aanstellen.

Voorafgaande zorgplanning is nooit af, bouwt op en verandert doorheen de tijd. Voorafgaande zorgplanning is voor jong en oud, gezond, ziek of zorgbehoevend. 

Wilsverklaring

Een wilsverklaring is een schriftelijke verklaring over de toekomstige zorg voor het geval je wilsonbekwaam wordt. Zolang je nog kunt zeggen wat je wil, is dit niet nodig. Artsen moeten altijd de toestemming vragen aan de patiënt voor elk onderzoek en elke behandeling.  

Als je wilsonbekwaam geworden bent, en je hebt  geen vertegenwoordiger aangeduid, dan bepaalt de wet welke familieleden of andere personen voor je optreden.

Meer info over de negatieve wilsverklaring met onderaan het document om dit op te stellen. 

Wens je meer informatie?

Je vragen over beslissingen rond het levenseinde kan je stellen aan de verpleegkundigen en artsen in het ziekenhuis of aan het Palliatief Support Team.

Kunnen zij je vraag niet direct oplossen? Dan zullen zij je vraag aan een multidisciplinair team voorleggen en je daarna op de hoogte brengen van het antwoord.